Humanististen tieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoin yliopisto tarjoaa opintoja pääosin perusopetukseen integroituina opintoina.

Opetustarjonta

Englannin kielen ja kulttuurin perusopinnot 30 op ja aineopinnot 35 op
Historian perusopinnot 25 op ja 50 op (yleinen historia tai suomen historia)
Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot 30 op
Kirjallisuuden perusopinnot 30 op ja aineopinnot 30 op
Kulttuuriantropologian perusopinnot 30 op ja aineopinnot 30 op
Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot 30 op
Ruotsin kielen perusopinnot 30 op ja aineopinnot 30 op
Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille perusopinnot 25 op
Suomi toisena / vieraana kielenä, perusopinnot 30 op
Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet, perusopinnot 25 op

Katso tarkemmat tiedot:  opetusohjelmat

Opintomaksut

Tutustu Avoimen yliopiston hinnastoon.

Opiskelijavalinta

Kieliaineissa avoimeen yliopisto-opetukseen aloituspaikkoja on tarjolla rajoitetusti.  Kiintiöpaikan varaaminen tapahtuu lukuvuosittain ilmoittautumispalvelussa elokuun alussa. Kiintiöpaikat täyttyvät nopeasti. Varaa siis paikkasi heti varausajan alettua. Sivuainekokeet järjestetään hakijoille heti syksyn alussa myös avoimen yliopiston kautta kielten perusopintoihin. Katso lisätietoja filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston verkkosivuilta.

Historian, kirjallisuuden, kulttuuriantropologian, mediakulttuurin ja viestinnän sekä suomi toisena/vieraana kielenä ja terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet -opintoihin ei ole osallistumisrajoituksia. 

Ohjaus ja neuvonta

Marjaana Mukkala
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- humanistiset tieteet, johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, matkailuopinnot, maantiede ja yhteiskuntamaantiede
Sähköposti
marjaana.mukkala@uef.fi
GSM-numero
0503637505
Suora numero
0294457068
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 242

Eija Viiliäinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- erityispedagogiikka, filosofia, humanistiset aineet, kasvastustiede ja aikuiskasvatustiede, maantiede ja yhteiskuntamaantiede, opetushallinto, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalitieteet, sosiologia, yhteiskuntaoppi, yhteiskuntapolitiikka
Sähköposti
eija.viiliainen@uef.fi
GSM-numero
0504678371
Suora numero
0294457054
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/8