Yhteystiedot

Sari Hakkarainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- erityispedagogiikka, kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, opetushallinto
Sähköposti
sari.hakkarainen@uef.fi
GSM-numero
0504668554
Suora numero
0294457048
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 237

Anna Hartikainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- johtamiskoulutukset, UEF EMBA
Sähköposti
anna.olkkonen@uef.fi
GSM-numero
0407741320
Suora numero
0294457107
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2402

Karitta Hartikainen
No image.
Nimike
suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- juridiikka; hyvinvointioikeus; ympäristöoikeus
Sähköposti
karitta.hartikainen@uef.fi
GSM-numero
0503589239
Suora numero
0294457004
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1

Tiina Immonen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- psykologia
Sähköposti
tiina.immonen@uef.fi
GSM-numero
0504930323
Suora numero
0294457049
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 233

Sanna Iskanius
No image.
Nimike
Koulutusjohtaja
Sähköposti
sanna.iskanius@uef.fi
GSM-numero
0503823801
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 279

Tiina Juurela
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- opinto-ohjaus, ortodoksinen teologia, yleinen teologia
Sähköposti
tiina.juurela@uef.fi
GSM-numero
0503893697
Suora numero
0294457064
Huoneen tiedot
Aurora, Joensuu

Heli Kaarniemi
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- kotouttamiskoulutukset ja -hankkeet, opetusalan täydennyskoulutus, kielikoulutukset
Sähköposti
heli.kaarniemi@uef.fi
GSM-numero
0503228644
Suora numero
0294457080
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora

Pauli Kallio
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- johtamiskoulutus, henkilökohtainen coaching, UEF EMBA, yrityskoulutukset, työ- ja organisaatiopsykologia
Sähköposti
pauli.kallio@uef.fi
GSM-numero
0504652054

Helena Karisto-Lautanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- liikuntalääketiede, ravitsemustiede, urheiluravitsemus, sosiaalityö
Sähköposti
helena.karisto@uef.fi
GSM-numero
0403553906
Suora numero
0294457037
Huoneen tiedot
Kuopio Canthia 3040

Eeva Karttunen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Sähköposti
eeva.karttunen@uef.fi
GSM-numero
0503619284
Suora numero
0294457102
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 239

Ulla Kekäläinen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- gerontologia, innostu ikääntymisestä - asiakaslähtöinen palveluiden suunnittelu, AVOT-hanke, työelämäyhteistyö
Sähköposti
ulla.kekalainen@uef.fi
GSM-numero
0403553936
Suora numero
0294457039
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2415

Terhi Keltanen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- oppilaitosyhteistyö
Sähköposti
terhi.keltanen@uef.fi
GSM-numero
0503291684
Suora numero
0294457116
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 236

Päivi Koivuselkä-Sallinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- yleinen teologia, ortodoksinen teologia, psykologia, uskontotiede
Sähköposti
paivi.koivuselka-sallinen@uef.fi
GSM-numero
0503619254
Suora numero
0294457086
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/5

Pia Koponen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- gerontologia, ihmisen anatomia ja fysiologia, innostu ikääntymisestä, kansanterveystiede, kuntoutus, lääketieteen perusteita, sosiaali- ja terveyshallintotiede, terveyden edistäminen ja terveystieto, terveystaloustiede
Sähköposti
pia.koponen@uef.fi
GSM-numero
0403552116
Suora numero
0294457040
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2424

Tuula Korhonen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- kielikoulutukset
Sähköposti
tuula.korhonen@uef.fi
GSM-numero
0503846956
Suora numero
0294457062
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora

Sonja Kortelainen
No image.
Nimike
suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- Venäjä-hankkeet
Sähköposti
sonja.kortelainen@uef.fi
GSM-numero
0504339254
Suora numero
0294457013
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 275

Katja Koukkari
No image.
Nimike
Suunnittelusihteeri
Nimikeen lisätietoja
- UEF EMBA, lääkeala
Sähköposti
katja.koukkari@uef.fi
GSM-numero
0403553158
Suora numero
0294457092
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2446

Eeva Kykkänen
No image.
Nimike
Markkinointisihteeri
Sähköposti
eeva.kykkanen@uef.fi
GSM-numero
0504342921
Suora numero
0294457117
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora I 230

Riitta Laasonen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- oikeustieteet
Sähköposti
riitta.laasonen@uef.fi
GSM-numero
0504668522
Suora numero
0294457059
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/4

Annamari Lastunen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- hoitotiede, hoitotyön johtaminen, liikuntalääketiede, perventiivinen hoitotiede, sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä
Sähköposti
annamari.lastunen@uef.fi
GSM-numero
0504412179
Suora numero
0294457110
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2435

Leena Leskinen
No image.
Nimike
Koulutusjohtaja
Nimikeen lisätietoja
- avoin yliopisto-opetus
Sähköposti
leena.leskinen@uef.fi
GSM-numero
0400970784
Suora numero
0294457003
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2413

Maria Luojus
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- terveyden edistäminen ja terveystieto, kansanterveystiede sekä yksittäiset opintojaksot Esteettömyys ja ICF-luokituksen käyttöönotto, Kuntoutujakohtainen kuntoutussuunnittelu
Sähköposti
maria.luojus@uef.fi
GSM-numero
0403553388
Suora numero
0294457036
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2432

Marjaana Mukkala
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- humanistiset tieteet, johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, matkailuopinnot, maantiede ja yhteiskuntamaantiede
Sähköposti
marjaana.mukkala@uef.fi
GSM-numero
0503637505
Suora numero
0294457068
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 242

Maija Mustonen
No image.
Nimike
kouluttaja
Nimikeen lisätietoja
- koulun ja kodin yhteistyö monikulttuurisessa ja -kielisessä toimintaympäristössä
Sähköposti
maija.r.mustonen@uef.fi
GSM-numero
4147356
Huoneen tiedot
Joensuun Aurora

Merja Mäkitalo
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- ergonomia ja työhyvinvointi, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lääketieteen perusteita, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, ihmisen biologia
Sähköposti
merja.makitalo@uef.fi
GSM-numero
0403553387
Suora numero
0294457041
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2436

Marja-Liisa Niemi
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- ravitsemustiede, urheiluravitsemus
Sähköposti
marja-liisa.niemi@uef.fi
GSM-numero
0403552336
Suora numero
0294457045
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2435

Raija Pappila
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- tietojärjestelmät, verkkosivut
Sähköposti
raija.pappila@uef.fi
GSM-numero
0403553995
Suora numero
0294457026
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2410/b

Kari Pasanen
No image.
Nimike
Tutkijaopettaja
Sähköposti
kari.pasanen@uef.fi
GSM-numero
0505284665
Suora numero
0294457106
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2439

Leila Peiponen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- työ- ja organisaatiopsykologia, oikeuspsykologia
Sähköposti
leila.peiponen@uef.fi
GSM-numero
0505248199
Suora numero
0294457060
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 232

Katja Peltoniemi
No image.
Nimike
Projektisihteeri
Nimikeen lisätietoja
- ESR- ja OPH -hankkeet
Sähköposti
katja.peltoniemi@uef.fi
GSM-numero
0403553905
Suora numero
0294457018
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2442

Anne M Pennanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Sähköposti
annemaarit.pennanen@uef.fi
GSM-numero
0503837422
Suora numero
0294457095
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2405

Arttu Puhakka
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- johtaminen, esimiestyö, työyhteisö
Sähköposti
arttu.puhakka@uef.fi
GSM-numero
0504064310
Suora numero
0294457108
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 278

Helka Pukarinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- biologia ja ympäristötiede, farmasia, fysiikka, kemia, kieli- ja viestintäopinnot, matematiikka, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede
Sähköposti
helka.pukarinen@uef.fi
GSM-numero
0403553934
Suora numero
0294457042
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2426

Päivi Puustjärvi-Soininen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- toimivapaalla 29.6. saakka
Sähköposti
paivi.puustjarvisoininen@uef.fi
GSM-numero
0403553904
Suora numero
0294457035
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2449

Senni Pykäläinen
No image.
Nimike
koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- täydennyskoulutus, juridiikka ja turvallisuus
Sähköposti
senni.pykalainen@uef.fi
GSM-numero
0505973936
Suora numero
0294457006
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/1

Tiina Pyrstöjärvi
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijakoulutukset, avoin yliopisto: biologia ja ympäristötiede, fysiikka, kemia, matematiikka
Sähköposti
tiina.pyrstojarvi@uef.fi
GSM-numero
0403553921
Suora numero
0294457044
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2434

Marja Randelin
No image.
Nimike
suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- sosiaalityö
Sähköposti
marja.randelin@uef.fi
GSM-numero
0403553920
Suora numero
0294457033
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2439

Heli Reijonen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- kauppatiede, taloustieteen perusteet, tilastolliset menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille
Sähköposti
heli.reijonen@uef.fi
GSM-numero
0504677220
Suora numero
0294457056
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 231

Lasse Reijonen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- kotoutumiskoulutukset, OKM- ja OPH-hankkeet
Sähköposti
lasse.reijonen@uef.fi
GSM-numero
0505650305
Suora numero
0294457083
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 238

Sari Riikonen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- johtaminen, kauppatiede, laskentatoimi, markkinointi, matkailuopinnot
Sähköposti
sari.riikonen@uef.fi
GSM-numero
0504668599
Suora numero
0294457057
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/6

Sari Ryynänen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- työ- ja organisaatiopsykologia, oikeuspsykologia
Sähköposti
sari.ryynanen@uef.fi
GSM-numero
0504668611
Suora numero
0294457053
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/7

Jori Sara-Aho
No image.
Nimike
Kouluttaja
Nimikeen lisätietoja
- kotoutumiskoulutukset
Sähköposti
jori.sara-aho@uef.fi
GSM-numero
0505936354
Suora numero
0294457070
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora

Leila Saramäki
No image.
Nimike
Suunnittelija, opinto-ohjaaja
Sähköposti
leila.saramaki@uef.fi
GSM-numero
0405162572
Suora numero
0294457027
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2412

Sanna Soppela
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- palvelumuotoilu, selkokieli, työelämä
Sähköposti
sanna.soppela@uef.fi
GSM-numero
0505903766
Suora numero
0294457071
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 257/4

Riitta Sutinen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- farmasia
Sähköposti
riitta.sutinen@uef.fi
GSM-numero
0503418524
Suora numero
0294457100
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2455

Tuula Tanskanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- ergonomia, hoitotiede, hoitotyön johtaminen, lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, preventiivinen hoitotiede, sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä
Sähköposti
tuula.tanskanen@uef.fi
GSM-numero
0403553950
Suora numero
0294457047
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2411

Irina Tere
No image.
Nimike
Kouluttaja
Nimikeen lisätietoja
- kotoutumiskoulutukset
Sähköposti
irina.tere@uef.fi
GSM-numero
0504095548
Suora numero
0294457085
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora

Lea Tuomainen
No image.
Nimike
Johtaja
Sähköposti
lea.tuomainen@uef.fi
GSM-numero
0407223281
Suora numero
0294457029
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2438

Seija Tuominen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- oikeustieteet
Sähköposti
seija.tuominen@uef.fi
GSM-numero
0504678433
Suora numero
0294457058
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 234

Marika Tuupainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Sähköposti
marika.tuupainen@uef.fi
GSM-numero
0503414170
Suora numero
0294457089
Huoneen tiedot
Tietoteknia 2404

Ville Valkonen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- farmasia, lääkehoidon arviointi, LHKA Advanced, lääkitysturvallisuus
Sähköposti
ville.valkonen@uef.fi
GSM-numero
0503224174
Suora numero
0294457019
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia

Iiris Vesala
No image.
Nimike
koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- OPH- ja OKM-hankkeet, Palvelumuotoilua yrityksiin
Sähköposti
iiris.vesala@uef.fi
GSM-numero
0505127364
Suora numero
0294457008
Huoneen tiedot
Aurora I, huone 276

Eija Viiliäinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- toimivapaalla 25.6. saakka
Sähköposti
eija.viiliainen@uef.fi
GSM-numero
0504678371
Suora numero
0294457054
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/8

Soile Virtanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- psykoterapeuttikoulutus, rakennusterveys, sisäilma
Sähköposti
soile.virtanen@uef.fi
GSM-numero
0403552304
Suora numero
0294457024
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2433

Sari Zitting-Rissanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Sähköposti
sari.zitting-rissanen@uef.fi
GSM-numero
0408678532
Suora numero
0294457105
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2447A

Seija Okulov
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- toimivapaalla 31.12.2019 saakka
Sähköposti
seija.okulov@uef.fi
GSM-numero
0403553920
Suora numero
0294457033
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2456

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uef.fi

ETSI

 

Joensuu kampus

Aurora,
Yliopistokatu 2 A, 2. krs,
PL 111
80101 Joensuu
Fax 0294 457 312

Kuopion kampus
Tietoteknia,
Savilahdentie 6 B, 2. kerros
PL 1627
70211 Kuopio
Fax 0294 457 312

Aducate puh.
0294 45 7095 tai
029 445 7029

Avoin yliopisto puh.
0294 457 043 (Joensuun kampus)
0294 457 028 (Kuopion kampus)

aducate-info@uef.fi