Helsingissä järjestettävät koulutukset

Viimeksi muokattu näkyy ensin:
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op) Koulutus järjestetään yhteistyössä Lyhytterapiainstituutin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa Helsingissä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus on...
13.10.2017- syksy 2018 - Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön täyden­nyskoulutusohjelma (50 op), Helsinki Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön tehtävän vaatimuksineen, organisaation riskienhallinnan, turvallisuustoiminnan ja näiden...
16.10.2017 - Ortodoksista kirkkoa koskeva sääntely (1,5 op) Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee ortodoksista kirkkoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja sääntelyn pääperiaatteet käytännön näkökulmasta ja osaa soveltaa saamaansa...
Tilataidetta! Parantavat seinät -työpaja - 3.-4.10.2017 Helsinki Tule opiskelemaan, mitä tilataide tarkoittaa ja miten sen kautta edistetään ihmisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia työpaikoilla, palveluasumisen yksiköissä,...
2.2.2018 - YT-neuvottelut seurakunnassa (1 op), Helsinki Koulutus perehdyttää osallistujat yt-menettelyyn ja sitä koskevaan keskeiseen lainsäädäntöön, sääntelyn pääperiaatteisiin ja sopimuksiin seurakuntien näkökulmasta....
18.11.2016 - 30.4.2018 - Työelämän juridiikka kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki Koulutusohjelma antaa seurakuntien esimiestehtävissä sekä talous- ja henkilöstöhallinnossa toimiville sekä näihin tehtäviin valmennettaville: 1. valmiudet ratkaista...
2.9.2017 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille Haluatko kouluttautua farmasian erityisosaajaksi? Tule hakemaan uutta vauhtia urallesi erikoistumiskoulutuksesta! Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus on...
14.-15.6.2018 - Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus (1 op), Helsinki hyvän hallinnon perusteet hallintoasioiden käsittelyä koskevat keskeiset menettelyvaatimukset kokousasioiden valmistelu tiedoksianto- ja toimeenpano ...
13.11.2017 - Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus kirkossa (1 op), Tampere Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus kirkossa (1 op) -koulutuksen kuluessa osallistuja 1) muodostaa kokonaiskuvan seurakuntien turvallisuustoiminnasta ja 2) teemaan...
1.-2.2.2018 - Yt-neuvottelut seurakunnassa ja vuorovaikutus muutoksessa (1–8 op), Helsinki Yt-neuvottelut seurakunnassa ja vuorovaikutus muutoksessa (1–8 op) -koulutus perehdyttää osallistujat yt-menettelyyn ja sitä koskevaan keskeiseen lainsäädäntöön ja...
6.4.-21.9.2017 - Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma (15 op) Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistuu EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä. Koulutuksessa huomioidaan muuttuneet vaatimukset henkilötietojen...