MENEILLÄÄN OLEVAT HANKKEET

Urahyvinvoinnin johtaminen Rakennamme urahyvinvoinnin johtamisen toimintamallin ja työvälineitä uudistuvien yritysten johdolle ja esimiehille. Mukaan on valittu itäsuomalaisia kehittyjäyrityksiä, niiden johtoa, esimiehiä...
SF-GROWTH Kehitämme uudenlaista viitekehystä toiminta- ja laatujärjestelmille, jota kutsumme SF-Growth –malliksi (Solution Focused Growth). Tarkoituksenamme on tukea ratkaisukeskeistä toimintaa ja...
Digiosaajaksi työelämään Hankkeessa kehitetään työelämälähtöisiä pedagogisia menetelmiä tieto- ja viestintäteknisten taitojen opetukseen aikuisväestölle, jolla on heikko peruskoulutus. http://www.digityo.fi/
Työelämälähtöinen Venäjä-osaaminen Tavoitteena on tiivistää korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä tuottamalla tarvelähtöisiä koulutussisältöjä yhdessä yrityskentän kanssa, saada yrittäjät ja opiskelijat kohtaamaan ja...
Osaamisen tuotteistamista Venäjän markkinoille Hankkeen tarkoitus on mm. kootaan yhteen Pohjois-Savosta yrityksiä ja organisaatioita, jotka pystyvät yhdessä tarjoamaan asiantuntemusta valittujen kohteiden kehittämiseen. Testataan...
MANOT-hanke MANOT-hanke on Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten toteuttama kokeilukulttuuriin perustuva hanke, jonka tavoitteena on pilotoida Pohjois-Savon alueella...
TYÖTÄ!-hanke Työtä!-hankkeen tavoitteena on luoda monialaisia, asiakaslähtöisiä, tuloksellisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja erityisesti haastavassa työllisyystilanteessa olevien asiakkaiden...

Kehitämme yhdessä

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate koordinoi ja toteuttaa Itä-Suomen yliopiston hanketoimintaa Itä-Suomen alueen hyödyksi. Hanketoiminnan tavoitteena on synnyttää kestäviä kumppanuusverkostoja alueen toimijoiden kesken.

Kehittämishankkeita rahoitetaan EU:n rakennerahastoista (ESR ja EAKR). Alueen toimintaedellytyksiä vahvistetaan kokoamalla alueen toimijaverkostoja yhteen monialaisesti vaikuttavuudeltaan pitkäkestoisiin hankekokonaisuuksiin.