Erityispedagogiikka

Kuvaus

Erityispedagogiikan perusopinnot sopivat opetus -ja koulutustehtävissä toimiville, erityiskasvatuksen kelpoisuus- tai tutkinto-opintoja suunnitteleville, ammatillisen osaamisen täydentäjille, perustutkinto-opiskelijoille sivuaineeksi mutta myös kaikille teemasta kiinnostuneille.

Erityispedagogiikan opinnot EIVÄT TUOTA erityisopettajan kelpoisuutta.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Sari Hakkarainen,  sari.hakkarainen@uef.fi, puh. 029 445 7048

Erityispedagiikan perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina

Opintojaksot

Erityispedagogiikan perusta 5 op
Erityispedagoginen ajankohtainen tutkimus ja keskeiset osa-alueet 5 op
Oppiminen ja pedagoginen tuki  5 op
Erityispedagogiikan yhteiskunnalliset perusteet  5 op
Yksilön kehitys ja sen tukeminen  5 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opetuksena. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan aikatauluttaa opinnot osin opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.  Opinnot suoritetaan pääasiassa verkkotyöskentelynä ja oppimistehtävinä sekä kirjallisuustentteinä. Yhteistyöoppilaitos järjestää myös kokonaisuuteen kuuluvat tentit.

Opetus on yliopiston perusopetuksen kanssa yhteistä verkkokurssien ja sähköisten tenttien osalta. Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat osallistuvat opintojaksojen aikataulutettuun verkkotyöskentelyyn.

Monimuoto-opintojen tukena edellytetään tuutoritoiminnan järjestämistä. Tuutorointia on hyvä järjestää opintojen alussa tiheämmin, esim. 2 t kahden viikon välein, opintojen päästyä vauhtiin tapaamisia voi harventaa 1 tapaaminen/kk tai tarpeen mukaan järjestettäväksi.

Opettaja/tuutori

Monimuoto-opetuksessa opettajina toimivat avoimen yliopiston opettajat.

Lisäksi yhteistyöoppilaitos voi sopia tuutorin kanssa mahdollisista vastaanottoajoista sekä puhelin- ja sähköpostiohjauksesta. Tuutorin valintaperusteet.

 

Erityispedagiikan aineopinnot 35 op monimuoto-opintoina

Opintojaksot

Erityispedagogiikan  aineopintojen kirjallisuus  1  5 op
Erityispedagogiikan  aineopintojen kirjallisuus  2  5 op
Oppimisen arviointi ja tuki 5 op
Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op
Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op
Seminaarityöskentely 3 op
Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä 1 op
Erityispedagogiikan aineopintojen tutkielma   6 op  

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opetuksena. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan aikatauluttaa opinnot osin opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan.  Opinnot suoritetaan pääasiassa verkkotyöskentelynä ja oppimistehtävinä sekä kirjallisuustentteinä. Yhteistyöoppilaitos järjestää myös kokonaisuuteen kuuluvat tentit.

Yhteistyöoppilaitoksen tehtävänä on tukea opiskelijoita opinnoissa paikallisesti. Monimuoto-opintojen tukena edellytetään tuutoritoiminnan järjestämistä.

Opettaja/tuutori

Monimuoto-opetuksessa opettajina toimivat avoimen yliopiston opettajat.

Lisäksi yhteistyöoppilaitos voi sopia tuutorin kanssa mahdollisista vastaanottoajoista sekä puhelin- ja sähköpostiohjauksesta.

Edeltävät opinnot Aineopintokokonaisuuteen ilmoittautuminen edellyttää erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden suorittamista. Mikäli perusopintokokonaisuus on suoritettu jonkin toisen yliopiston vaatimusten mukaisesti, tulee opiskelijan toimittaa oikeaksi todistettu todistus perusopintojen suorittamisesta.

Erityispedagogiikan syventävät opinnot 75 op lähiopetuksena

Opintojaksot

Erityispedagogiikan syventävä kirjallisuus 4 op
Erityispedagogiikan klassikot 3 op
Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op
Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op
Erityispedagogiikan syventävien opintojen valinnainen kirjallisuus 2-5op
Menetelmäkirjallisuus 4 op
Suunnitteluseminaari (erityispedagogiikka) 5 op
Syventävien opintojen tutkielma (erityispedagogiikka) 30op
Työskentelyseminaari (erityispedagogiikka) 5op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa omana lähiopetuksena. Yhteistyöoppilaitoksen tulee palkata opintojaksoille omat opettajat.

Opettaja/tuutori

Yliopiston opettajien käytettävyyttä voidaan selvittää esim. tenttien osalta.

Edeltävät opinnot Syventävien opintojen opintokokonaisuuteen ilmoittautuminen edellyttää erityispedagogiikan perus- ja aineopintokokonaisuuden suorittamista. Mikäli opintokokonaisuudet on suoritettu jonkin toisen yliopiston vaatimusten mukaisesti, tulee opiskelijan toimittaa oikeaksi todistettu todistus perusopintojen suorittamisesta.