Ergonomian ja työhyvinvoinnin ja perusopinnot 25 op verkko-opintoina

Kuvaus

Opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan ergonomian ja työhyvinvoinnin kehittämisen perusteisiin. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä todellisen työpaikan kanssa, jossa tehdään henkilöstölle työhyvinvointiselvitys sähköisen kyselylomakkeen avulla. Tulokset käsitellään kehittämissyklin avulla ja siltä pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma työpaikan ergonomian ja työhyvinvoinniin kehittämiseksi. 

Opintokokonaisuus toteutuu verkko-opintoina, mutta opintoihin liittyvät tehtävät tehdään todellisessa työpaikassa, jossa työskentelee vähintään yli viisi työntekijää. Suoritettavat mittaukset ovat pääsääntöisesti kyselyitä, mutta sisältävät yhdellä opintojaksolla myös yhden työtehtävän havainnointia ja yhden työntekijän haastattelua. Opiskelija hankkii itse kohdetyöpaikan.

Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet -opintojakso (4 op) soveltuu myös yksittäisinä opintojaksoina esimerkiksi ammatillisen tai muun osaamisen kehittämiseen.
Kohderyhmä

Opinnot sisältävät tietoa ergonomiasta ja työhyvinvoinnista, ja perehdyttävät konkreettisesti kehittämissykli -työkalun käyttöön. Opinnot soveltuvat kaikille omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneille; erityisesti työsuojelu- ja työhyvinvointitoimijat, lähiesimiehet ja työterveyshuolloissa toimivat henkilöt.

Opintojaksot

Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op
Työn monipiirteinen kuormittavuus 7 op
Työympäristö 4 op
Työyhteisö ja osaaminen 7 op
Yhteenveto 3 op

Toteutus oppilaitoksessa

Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet –opintojakso suoritetaan perusopintokokonaisuuden ensimmäisenä opintojaksona ja Yhteenveto-opintojakso viimeisenä. Muilta osin opintojen suoritusjärjestystä ei ole määritelty.

Yhteistyöoppilaitos vastaa siitä, että opintojen etenemiselle välttämätön tuutorointi järjestyy koko perusopintojen ajan. Lisäksi yhteistyöoppilaitos sopii tuutorin kanssa vastaanottoajoista sekä puhelin- ja sähköpostiohjauksesta.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat. Paikallisen ryhmän tuutorilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä ergonomiasta vähintään perusopinnot. Avoimen yliopiston suunnittelija auttaa tuutorin hankinnassa.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Merja Mäkitalo, merja.makitalo@uef.fi  p.040 355 3387