AVOIN YLIOPISTO

Sari Hakkarainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- erityispedagogiikka, kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, opetushallinto
Sähköposti
sari.hakkarainen@uef.fi
GSM-numero
0504668554
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 237

Leea Huusko
No image.
Nimike
Suunnittelusihteeri
Sähköposti
leea.huusko@uef.fi
GSM-numero
0505119468
Huoneen tiedot
Aurora

Tiina Immonen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- psykologia
Sähköposti
tiina.immonen@uef.fi
GSM-numero
0504930323
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 233

Tiina Juurela
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- opinto-ohjaus, ortodoksinen teologia, yleinen teologia
Sähköposti
tiina.juurela@uef.fi
GSM-numero
0503893697
Huoneen tiedot
Aurora, Joensuu

Helena Karisto-Lautanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- liikuntalääketiede, ravitsemustiede, urheiluravitsemus, sosiaalityö
Sähköposti
helena.karisto@uef.fi
GSM-numero
0403553906
Huoneen tiedot
Kuopio Canthia 3040

Ulla Kekäläinen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- gerontologia, hoitotiede, hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, innostu ikääntymisestä - asiakaslähtöinen palveluiden suunnittelu, AVOT-hanke, työelämäyhteistyö
Sähköposti
ulla.kekalainen@uef.fi
GSM-numero
0403553936
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2415

Terhi Keltanen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- oppilaitosyhteistyö
Sähköposti
terhi.keltanen@uef.fi
GSM-numero
0503291684
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 236

Päivi Koivuselkä-Sallinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- yleinen teologia, ortodoksinen teologia, psykologia, uskontotiede
Sähköposti
paivi.koivuselka-sallinen@uef.fi
GSM-numero
0503619254
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/5

Riitta Laasonen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- oikeustieteet
Sähköposti
riitta.laasonen@uef.fi
GSM-numero
0504668522
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/4

Pia Koponen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- gerontologia, ihmisen anatomia ja fysiologia, innostu ikääntymisestä, kansanterveystiede, kuntoutus, lääketieteen perusteita, sosiaali- ja terveyshallintotiede, terveyden edistäminen ja terveystieto, terveystaloustiede
Sähköposti
pia.koponen@uef.fi
GSM-numero
0403552116
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2424

Eeva Kykkänen
No image.
Nimike
Markkinointisihteeri
Sähköposti
eeva.kykkanen@uef.fi
GSM-numero
0504342921
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora I 230

Leena Leskinen
No image.
Nimike
Koulutusjohtaja
Nimikkeen lisätietoja
- avoin yliopisto-opetus
Sähköposti
leena.leskinen@uef.fi
GSM-numero
0400970784
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2413

Maria Luojus
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- terveyden edistäminen ja terveystieto, kansanterveystiede sekä yksittäiset opintojaksot Esteettömyys ja ICF-luokituksen käyttöönotto, Kuntoutujakohtainen kuntoutussuunnittelu
Sähköposti
maria.luojus@uef.fi
GSM-numero
0403553388
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2432

Marjaana Mukkala
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- humanistiset tieteet, johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, matkailuopinnot, maantiede ja yhteiskuntamaantiede
Sähköposti
marjaana.mukkala@uef.fi
GSM-numero
0503637505
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 242

Merja Mäkitalo
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- ergonomia ja työhyvinvointi, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lääketieteen perusteita, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, ihmisen biologia
Sähköposti
merja.makitalo@uef.fi
GSM-numero
0403553387
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2436

Marja-Liisa Niemi
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- liikuntalääketiede, ravitsemustiede, urheiluravitsemus
Sähköposti
marja-liisa.niemi@uef.fi
GSM-numero
0403552336
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2435

Leila Peiponen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- työ- ja organisaatiopsykologia, oikeuspsykologia
Sähköposti
leila.peiponen@uef.fi
GSM-numero
0505248199
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 232

Päivi Puustjärvi-Soininen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- filosofia, kieli- ja viestintäopinnot, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalitieteet, sosiologia, yhteiskuntaoppi opetettavana aineena, yhteiskuntapolitiikka
Sähköposti
paivi.puustjarvisoininen@uef.fi
GSM-numero
0403553904
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2449

Helka Pukarinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- biologia ja ympäristötiede, farmasia, fysiikka, kemia, kieli- ja viestintäopinnot, matematiikka, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede
Sähköposti
helka.pukarinen@uef.fi
GSM-numero
0403553934
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2426

Tiina Pyrstöjärvi
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijakoulutukset, avoin yliopisto: biologia ja ympäristötiede, fysiikka, kemia, matematiikka
Sähköposti
tiina.pyrstojarvi@uef.fi
GSM-numero
0403553921
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2434

Marja Randelin
No image.
Nimike
suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- sosiaalityö
Sähköposti
marja.randelin@uef.fi
GSM-numero
0403553920
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2439

Heli Reijonen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- kauppatiede, taloustieteen perusteet, tilastolliset menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille
Sähköposti
heli.reijonen@uef.fi
GSM-numero
0504677220
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 231

Sari Riikonen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- johtaminen, kauppatiede, laskentatoimi, markkinointi, matkailuopinnot
Sähköposti
sari.riikonen@uef.fi
GSM-numero
0504668599
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/6

Sari Ryynänen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- työ- ja organisaatiopsykologia, oikeuspsykologia
Sähköposti
sari.ryynanen@uef.fi
GSM-numero
0504668611
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/7

Leila Saramäki
No image.
Nimike
Suunnittelija, opinto-ohjaaja
Sähköposti
leila.saramaki@uef.fi
GSM-numero
0405162572
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2412

Riitta Sutinen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- farmasia
Sähköposti
riitta.sutinen@uef.fi
GSM-numero
0503418524
Huoneen tiedot
Kuopio, Tietoteknia 2455

Tuula Tanskanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- ergonomia, hoitotiede, hoitotyön johtaminen, lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, preventiivinen hoitotiede, sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä
Sähköposti
tuula.tanskanen@uef.fi
GSM-numero
0403553950
Huoneen tiedot
Kuopio Tietoteknia 2411

Seija Tuominen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikkeen lisätietoja
- oikeustieteet
Sähköposti
seija.tuominen@uef.fi
GSM-numero
0504678433
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 234

Aija Turunen
No image.
Nimikkeen lisätietoja
- johtaminen, kauppatiede, laskentatoimi, markkinointi, matkailuopinnot
Sähköposti
aija.turunen@uef.fi
GSM-numero
0504678806
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/9

Eija Viiliäinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikkeen lisätietoja
- kasvatustieteet, humanistiset tieteet, filosofia, maantiede, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalitieteet, sosiologia, yhteiskuntamaantiede, yhteiskuntapolitiikka sekä henkilöstötyön orientoivat opinnot
Sähköposti
eija.viiliainen@uef.fi
GSM-numero
0504678371
Huoneen tiedot
Joensuu, Aurora 220/8