Takaisin

Riskienhallinnan erityisosaaminen -täydennyskoulutus (18 op), Helsinki

Laadunhallintajärjestelmästandardi ISO 9001 uudistui syksyllä 2015. Keskeisenä teemana on yhdistää riskienhallinta laadunhallinnan prosesseihin ja noudattaa viidennen sukupolven standardien Annex SL -rakennetta. Riskienhallinnan roolia korostetaan tukitoiminnosta kokonaisvaltaisen riskienhallinnan mukaiseen toimintamalliin, jossa riskiperustainen ajattelu on osa kaikkia laadunhallinnan prosesseja.

Organisaation toimintaympäristön tunnistaminen ja ymmärtäminen toimii lähtökohtana niin laadun kuin riskienhallinnan näkökulmasta. Standardin julkaisua seuraa kolmen vuoden siirtymäaika, jonka aikana uusia vanhan hallintajärjestelmänstandardin mukaisia sertifikaatteja ei enää myönnetä. Voimassaolevat ISO 9001:2008 -serfitioinnit vanhentuvat syyskuussa 2018.

Kenelle?

Riskienhallinnan, turvallisuuden ja laadunhallinnan parissa työskentelevät henkilöt yksityisellä ja julkisella sektorilla. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa FERMAn Risk Manager -sertifiointi omakustanteisesti.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus toteutetaan kevään 2018 - syksyn 2018 välisenä aikana. Koulutus sisältää lähiopetusta (5 päivää) ja itsenäistä̈ opiskelua. Oppiminen tapahtuu riskienhallintaan liittyvissä̈ tehtävissä̈ osallistujan omassa työympäristössä. Kouluttaja toimii oppimisen tukena ja ohjaa kehittämistehtäviä tarpeen mukaan.

Koulutukseen sisältyy neljä kahden opintopisteen teemakohtaista opintojaksoa ja oman organisaation riskienhallinnan kehittämistehtävä (10 op). Oman organisaation kehittämistä toteutetaan koulutuksen aikana käytännönläheisesti
ja ohjatusti. Asiakokonaisuudet puretaan vuorovaikutuksellisesti lähiopetuspäivillä tavoitteena parhaiden toimintamallien leviäminen käytäntöön. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet toimia asiantuntijana riskienhallinnassa. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa.


Koulutuksen pääsisällöt ovat:

1. Liiketoiminnan ja riskienhallinnan perusteet (2 op), 26.1.2018 (1 pv)

 • Riskienhallinnan perusteet ja keskeiset standardit
 • ISO 9001 uudistus ja keskeiset vaatimukset riskienhallinnalle ISO 31000 -standardin mukaisesti
 • Laajennetaan osallistujien riskienhallinnan käsitettä ja siihen liittyvien viitekehikkojen käyttötarkoituksia

 

2. Riskien arviointi ja hallinta (2 op), maaliskuu 2018 (1 pv)

 • Riskien arvioinnin yleiset menetelmät, riskien liittäminen organisaation kannalta merkittäviin tavoitteisiin, arvoihin ja mittareihin
 • Tarkastellaan erilaisia tapoja ja menetelmiä tehdä arvioita käytännössä
 • Käydään lävitse menetelmiä ja tapoja riskien hallitsemiseksi sekä ottamiseksi

 

3. Riskien kattaminen, raportointi ja katselmointi (2 op), toukokuu 2018 (1 pv)

 • Erilaiset rahoitustavat hallinta taloudellisia seuraamuksia riskien toteutumisesta
 • Riskeistä raportointi määritellyille sidosryhmille
 • Käydään lävitse erilaisia malleja, tapoja ja sisältöjä, miten riskihavaintojen sisältö saadaan johdon agendalle

 

4. Riskienhallinnan erityisosa-alueet ja integrointi liiketoimintaan (2 op), elokuu 2018 (1 pv)

 • Riskienhallinnan integrointi liiketoimintaan ja johtamiseen sekä strategisten vaihtoehtojen arviointiin
 • Tarkastellaan erilaisia liiketoiminnan prosesseja riskienhallinnan näkökulmasta, miten varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus erilaisissa häiriötilanteissa, miten käsitellään uhkatilanteita ja -tapahtumia organisaatiossa ja miten hallitaan erilaisia kriisitilanteita

 

5. Riskienhallinnan kehittämisosaaminen (10 op), lokakuu 2018 (1 pv)

 • Näyttöön perustuva riskienhallinnan kehittämistehtävän purku ja palaute
 • Loppuseminaari
   

Kouluttajina toimivat Jyri Paasonen ja Lassi Väisänen, joilla on laaja-alainen työkokemus ja koulutustausta riskienhallinnasta.

Hinta, osallistujamäärä

Koulutuksen hinta on 2 010 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 2 492,40 €, maksu kahdessa erässä. Hinta sisältää opetuksen, sähköisen luentomateriaalin, ja iltapäiväkahvit. Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 14.

 

Yhteystiedot

Suunnittelija Eeva Karttunen
eeva.karttunen@uef.fi
050 361 9284

Ilmoittautuminen

Viimeistään 2.1.2018 osoitteessa

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/14320/lomake.html

 

Referenssit

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.