Takaisin

Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Tampere 2017-2018

Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistuu EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä. Koulutuksessa huomioidaan muuttuneet vaatimukset henkilötietojen käsittelylle ja rekisterinpidolle.

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2016 ja sitä aletaan soveltaa EU:n jäsenvaltioissa 25.5.2018. Ennen mainittua ajankohtaa julkisen hallinnon rekisterinpitäjien on varmistuttava, että viranomaisia koskevat velvoitteet hoidetaan asetuksen mukaisesti 25.5.2018 alkaen.

Asetuksessa säädetään muun muassa, että viranomaisten on nimettävä tietosuojavastaava hoitamaan asetuksessa säädettyjä tehtäviä. Tietosuojavastaavan tulisi olla tehtävässään siinä vaiheessa, kun asetusta aletaan soveltaa. Asetuksen mukaan tietosuojavastaavalla on oltava muun muassa riittävä osaaminen tietosuojalainsäädännöstä ja alan käytänteistä sekä valmiudet suorittaa asetuksessa säädettyjä tehtäviä.

Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma luo valmiuksia julkisen hallinnon tietosuojavastaaville hankkia riittävä pätevyys tietosuoja-asetuksessa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelmassa kouluttavat kokeneet laajan alan asiantuntemuksen omaavat henkilöt.

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilaisella on mm. laaja-alainen asiantuntemus julkisuus- ja tietosuojalainsäädännöstä sekä julkisista hankinnoista julkisessa hallinnossa. Hän on asiantuntija ja kokenut kouluttaja, joka on kouluttanut noin 450 sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojavastaavaa vuodesta 2008 lähtien.

OTT Jyri Paasosella on laaja-alainen asiantuntemus turvallisuus- ja riskienhallintaan liittyvästä sääntelystä. Hän on työskennellyt vuosia alan tehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä toiminut alan kouluttajana ja asiantuntijana.

TtM Ritva Karjalainen-Jurvelin on alkuperäisen Osaava tietosuojavastaava- koulutusohjelman suunnittelija, kouluttaja ja käytännön asiantuntija ja Tietosuojavastaava Helena Eronen on pitkänlinjan käytännön asiantuntija.

Kenelle?

Tietosuojavastaavan tehtäviin aikovat ja tietosuojavastaavina toimivat sekä rekisterinpidosta vastaavat henkilöt.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutusohjelma koostuu kolmesta Tampereella pidettävistä lähijaksosta (3 x 2 pv, 6 päivää), asiantuntija-alustuksista sekä itsenäisestä työskentelystä (Ohjattu kehittämistehtävä 6 op ja hyvät käytänteet)


1. Tiedonhallinnan lainsäädäntö tietosuojavastaaville (3 op), 16.-17.11.2017

Miten tiedonhallinnasta ja tietosuojasta on säädetty ja miten lainsäädäntöä tulisi tulkita? Mitä lainsäädäntöä tietosuojavastaavan tulisi tuntea tehtäviään hoitaessa? Mitkä ovat rekisterinpitäjän ja tietojenkäsittelijöiden vastuut ja velvollisuudet sekä rekisteröidyn oikeudet? Kenellä on oikeus tietoon ja miten tietojen käsittelyoikeuksia on rajoitettu lainsäädännössä? Miten tietosuojavaatimukset tulisi huomioida erilaisissa palvelusopimuksissa?

Kouluttaja: HTT, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen


2. Tietosuojavastaavan asema ja tehtävät (3 op), 17.-18.1.2018

a. Tietosuojavastaavan asema ja tehtävät, 17.1.2018,
Kouluttaja: HTT, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen

b. Kehittämistehtävän tuki ja ohjeistus, 18.1.2018 (klo 8.30-11.30, 3 h),  
Kouluttaja: TtM, Ritva Karjalainen-Jurvelin

c. Tietosuojavastaavana julkisella sektorilla, 18.1.2018 (12.30-16 4 h),
Kouluttaja: Helena Eronen, tietosuojavastaava Itä-Suomen yliopisto


3. Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä (3 op), kehittämistehtävän purku ja koulutuksen päätös, 26.-27.9.2018

a. Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä, 26.9.2018, klo 9-16,
Kouluttaja: OTT, Jyri Paasonen

Kuka johtaa ja ohjaa tietosuoja ja tietoturvakäytäntöjä?
Miten kansalaisten katseluoikeus ja sähköistyvät palvelut muuttavat toimintatapoja vai muuttavatko?
Mitkä tekijät vaikuttavat hyvän tietosuojatason toteutumiseen?
Kuinka ennakoivilla toimilla voidaan varmistaa hyvän tietosuojan toteutuminen?
Perehdymme mm. asiakastietojen käsittelyn valvontatapoihin mm. lokitietojen seurantaan, asiakkaiden informointiin ja tietosuojapolitiikkojen sisältöön.

b. Kehittämistehtävän purku, palaute ja koulutuksen päätös, 27.9.2018, klo 9.00–15.00
Kouluttaja: TtM Ritva Karjalainen-Jurvelin

Hinta, osallistujamäärä

2 985 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3 701,40 € (sis. luennot, sähköinen luentomateriaali, tehtävän ohjaus, iltapäiväkahvit koulutuspäivinä).

Yhteystiedot

Suunnittelija Eeva Karttunen
eeva.karttunen@uef.fi
050 361 9284

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt. Ryhmä täysi.

Referenssit

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatella on vankka kokemus tietosuojavastaavien kouluttamisesta. Olemme kouluttaneet mm. sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojavastaavia vuodesta 2007, jolloin sosiaali- ja terveydenhuoltoon tuli nimetä tietosuojavastaavat.