Rehtorin ja akateemisen rehtorin työnjako Itä-Suomen yliopistossa

Rehtori hoitaa yliopistolain 17 §:ssä säädettyjä tehtäviä. Rehtoreiden tehtävistä on määrätty tarkemmin hallintojohtosäännössä (erityisesti 4-5 §). Näiden lisäksi on rehtorin ja akateemisen rehtorin työnjaosta Itä-Suomen yliopistossa päätetty seuraavaa:  

  • Apteekki ja koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate kuuluvat rehtorin vastuualueeseen.
  • Kielikeskus ja kirjasto kuuluvat akateemisen rehtorin vastuualueeseen.

Lisäksi akateeminen rehtori

  • vastaa tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä yliopiston strategian ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti
  • vastaa yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälistymisen kehittämisestä strategian mukaisesti
  • vastaa yliopiston tutkimusrahoituksen koordinoinnista yhdessä tiedekuntien kanssa ja vastaa tutkimuslaitokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta
  • vastaa yliopiston innovaatiostrategiasta ja sen toteutumisesta sekä hyväksyy yliopiston patenttihakemukset ja kaupallistamissopimukset
  • ottaa työsuhteeseen tiedekuntaneuvostojen ehdotuksesta kolmeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi täytettäviin neliportaisen uramallin mukaisiin yliopisto-opettajan, kliinisen opettajan, yliopistonlehtorin tai yliopistotutkijan tehtäviin tulevat henkilöt
  • ottaa työsuhteeseen vastuualueeseensa kuuluvien palvelulaitosten opetus- ja tutkimustehtäviin tulevat henkilöt pois lukien kielikeskuksen osa-aikaiset, määräaikaiset opetustehtävät (entinen sivutoiminen tuntiopetus)
  • ottaa työsuhteeseen vastuualueeseensa kuuluvien palvelu- ja erillislaitosten johtajien välittömät alaiset.