Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Tiedekuntamme on yksi neljästä Itä-Suomen yliopiston tiedekunnasta, ja se toimii kahdella kampuksella, Joensuussa ja Kuopiossa. Tiedekunnassa on viisi tiedelaitosta ja yksi tiedeosasto. Tiedekuntaan kuuluu myös tiedekunnan yhteinen infrastruktuuriyksikkö SIB Labs.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan toiminta-ajatuksena on tieteell