Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja jatko-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Syksyllä 2016 on astunut voimaan yhden opiskelupaikan säännös, jonka mukaan hakija saa ottaa vastaan yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavasta koulutuksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tohtoriohjelmaan hyväksytyn tulee ilmoittaa yliopistolle, ottaako hän vastaan saamansa opiskelupaikan vai ei. Ilmoittaminen tapahtuu paperilomakkeella, jonka yliopisto lähettää valintapäätöksen mukana. Tohtoriohjelmaan hyväksytyn tulee palauttaa lomake yliopiston hakijapalveluihin yliopiston ilmoittamassa määräajassa. Mikäli hän ei reagoi opiskelupaikan vastaanottamiseen määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikan. Uuden opiskelupaikan voi saada vain hakemalla uudestaan.

Paikan vastaanoton yhteydessä uudet jatko-opiskelijat myös ilmoittautuvat yliopistoon, lue uusien jatko-opiskelijoiden ilmoittautumisohje. Seuraavina lukuvuosina tieteellistä jatkotutkintoa suorittavat jatko-opiskelijat noudattavat samoja ilmoittautumisaikoja kuin perusopiskelijat, ilmoittautumisohjeet ovat Kamussa, Opiskelijan käsikirjassa (kirjautuminen UEF-tunnuksilla).

Vierailevan jatko-opiskelijan opinto-oikeus

Jatko-opiskelija, jolla on jo opinto-oikeus ulkomaalaisessa yliopistossa, ja joka on tulossa tutkijavaihtoon Itä-Suomen yliopistoon, voi hakea Visiting Doctoral Student -statusta. Hakijalle myönnetään tällöin väliaikainen, määräaikainen opinto-oikeus Itä-Suomen yliopistoon. Hän ei voi suorittaa tutkintoa, mutta voi osallistua opetukseen ja suorittaa opintoja (saa mm. oikeudet opintotietojärjestelmään Oodiin). Opinto-oikeuteen ei liity maksuja.

Visiting Doctoral Students, Application for Study Right