FiDiPro-professorit

FiDiPro - Finland Distinguished Professor Programme on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma. Sen tarkoitus on mahdollistaa ulkomaisten tai pitkään ulkomailla toimineiden suomalaisten professoritasoisten huippututkijoiden rekrytoiminen määräajaksi suomalaisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. 

FiDiPro-tutkijat Itä-Suomen yliopistossa

Tohtori Douglas Worsnop, Aerodyne Research Inc. (USA), rahoituskausi 2010-2015
Tohtori Douglas Worsnopia pidetään yhtenä johtavista ilmakehän aerosolitutkijoista maailmassa. Hänellä on erityisesti kokemusta monimutkaisista kenttäkokeista. Suomessa Worsnop on mukana tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan aerosolihiukkasten vaikutusta ilmastonmuutokseen ja terveyteen ja erityisesti sitä, miten biogeeniset hiukkaset näkyvät maailman hiukkaskuormituksessa. Vaikka vastamuodostuneiden aerosolihiukkasten syntyyn ja kasvuun vaikuttavia kemiallisia yhdisteitä on yritetty analysoida, itse prosessia ei vielä ole saatu varmistettua kokein. Tutkimushankkeen tavoitteena onkin täydentää olemassa olevaa tietoa tällä alueella ja tuottaa ratkaisuja uusiin ja tuntemattomiin ongelmiin. Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyöhankkeesta vastaa akatemiaprofessori Markku Kulmala Helsingin yliopistosta. Itä-Suomen yliopistossa hankkeen yhteyshenkilö on professori Ari Laaksonen.

FiDiPro-professori Tiina Reponen, Center for Health-Related Aerosol Studies, Department of Environmental Health, University of Cincinnati, USA. Rahoituskausi 2012-2015 
Tutkimusprojekti: Bioaerosolitestaustalaboratorion kehittäminen - sovellutukset mallinnukseen ja sisäilman laadun hallintaan
Hankkeessa kehitetään bioaerosolien testauslaboratorio. Tutkimus ja muodostuva yhteistyöverkko mahdollistavat perus- ja soveltavan bioaerosolitutkimuksen tulosten tehokkaan hyödyntämisen tuotekehityksessä sisä- ja työympäristöjen, onnettomuustilanteiden ja kansallisen turvallisuuteen liittyvien mikrobiologisten riskien hallinnassa. Laboratorio ja kehitetyt bioaerosolien tuotto- ja mittausmenetelmät mahdollistavat monia sovellutuksia, joita talotekniikka- ja rakennusteollisuus sekä tutkimuslaitokset voivat tuotteistaa mikrobialtistumisen vähentämiseksi. Hankkeen yhteyshenkilö Itä-Suomen yliopistossa on professori Pertti Pasanen.

FiDiPro-ohjelman verkkosivut