Translationaalinen syöpätutkimus

Translationaalinen syöpätutkimus on usean vahvan tutkimusryhmän muodostama tutkimusalue. Tutkijoiden monipuolinen asiantuntemus ulottuu molekyylitason perustutkimuksesta vaativaan syövän hoitoon. Tutkimus nojaa korkeatasoisiin tutkimusaineistoihin, moderneihin tutkimusmenetelmiin sekä laajaan kansalliseen ja kansainväliseen verkostoitumiseen. Tutkimuksen kautta parannetaan syövän perusmekanismien ymmärrystä, diagnostiikkaa ja hoitoa – tuodaan yksilöityä lääketiedettä klinikkaan.

Syöpätutkimuksen kohteita Itä-Suomen yliopistossa ovat erityisesti solutason genomiikka ja epigenomiikka, soluväliaine, syöpämarkkerit ja kliiniset sovellutukset, ympäristöperäinen syöpä, monipuolisten kuvantamismenetelmien ja bioinformatiikan hyödyntäminen sekä syöpälääkkeiden metabolia, kuljetus, uudet antotavat ja mallinnus. Translationaalisen syöpätutkimuksen perustana ovat laatuvarmistetut kliiniset näytesarjat sekä niihin liittyvä diagnostinen, epidemiologinen ja hoidollinen tieto.

SYÖVÄN HOITO
TARKENTUU

– Tavoitteena on tunnistaa tärkeimmät syöpäriskiin vaikuttavat tekijät, parantaa syövän diagnostiikkaa ja kehittää entistä yksilöllisempiä ja tehokkaampia hoitoja, kertoo professori Veli-Matti Kosma.

Lue lisää