Vertaistuutorointi

Vertaistuutorit ovat opiskelualasi ylemmän vuosikurssin opiskelijoita, jotka auttavat sinua opintojen alun käytännön asioissa. He perehdyttävät uusia opiskelijoita yliopiston käytäntöihin, esittelevät opiskelijoille tarkoitettuja palveluita ja tutustuttavat yliopistoympäristöön sekä opiskelupaikkakuntaan. He voivat kertoa myös käytännön vinkkejä opiskelemisesta ja muusta opiskelijaelämästä.

Tapaa oma tuutorisi Yliopisto-opinnot käyntiin -opintojaksolla

Vertaistuutorointi alkaa syyskuun ensimmäisenä päivänä osana Yliopisto-opinnot käyntiin opintojaksoa. Tällöin tavataan viimeistään omat tuutorit sekä jakaannutaan alakohtaisiin tuutoriryhmiin. Olethan paikalla!

Vertaistuutorointiin osallistumalla tutustut parhaiten opiskelukavereihisi sekä oman oppiaineesi henkilökuntaan. Monet ovat saaneet elinikäisiä ystäviä tuutoriryhmästään. Itä-Suomen yliopistossa vertaistuutorointi toteutetaan pääsääntöisesti pienryhmäohjauksena. Vertaistuutori pitää ryhmänohjaus tunteja yhteensä noin kymmenen tunnin verran ryhmää kohden.

Opintojen ohjaus oppiaineissa

Opintojen suunnitteluun, kurssivalintoihin ja opiskelun sisällöllisiin asioihin ohjausta antaa oman oppiaineesi henkilökunta, ne eivät kuultu vertaistuutorin tehtäviin. Vertaistuutoreiden tukena toimii oppiaineessa nimetty henkilökunnan jäsen: tuutorivastaava tai oppiainetuutori. Hänen puoleensa voit kääntyä asioissa, joissa vertaistuutori ei osaa sinua auttaa. Ks. ohjaushenkilökunta oppiaineissa/yksiköissä.

Tuutoreiden ja ainejärjestöjen tervehdykset

Tuutoreiden ja ainejärjestöjen tervehdykset uusille opiskelijoille löytyvät oppiaineiden uusille opiskelijoille  tarkoitetut tarkoitetuilta sivuilta, josta löytyy myös muuta tärkeää informaatiota opiskelujen aloittamiseen liittyen.

Jos et pääse paikalle

Mikäli et pääse paikalle yliopisto-opinnot käyntiin -opintojakson ensimmäisille luennoille, missä jaetaan myös tuutoriryhmät, olethan yhteydessä oman oppiaineesi uusien opiskelijoiden ohjauksesta vastaavaan henkilökuntaan tai vertaistuutoreihin .

Kysyttävää?

Mikäli sinulla tulee kysymyksiä tuutoroinnista, voit ottaa yhteyttä opintopalveluihin suunnittelija Outi Suorsa (outi.suorsa(at)uef.fi), Kuopiossa Tuija Pasanen (tuija.pasanen(at)uef.fi) ja Savonlinnassa Päivi Peltoperä (paivi.peltopera(at)uef.fi).

Haluatko itse tuutoriksi?

Uusien tuutoreiden haku käynnistyy alkuvuodesta 2018. Hakukriteerit sekä tarvittavat lisätiedot julkaistaan myöhemmin. Tuutoroinnin järjestämisestä vastaa opintopalvelut -yksikkö.