Valintakokeiden erityisjärjestelyt

Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukihäiriöstä. Erityisjärjestelypyyntö tulee tehdä hakuajan päättymiseen mennessä, mikäli ko. hakukohteeseen sisältyy valintakoe.

Pyyntö tarvittavine liitteineen tulee toimittaa Kuopion kampuksen hakijapalveluihin. Määräaika on ehdoton esim. lukihäiriöiden osalta. Vain poikkeustapauksissa em. määräajan jälkeen lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi. Hakemuksesta tulee erityisjärjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi käydä ilmi hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä hakukohde, johon hän hakee. Lisätietoja erityisjärjestelyistä on päävalinnan ohjeissa ja osoitteessa www.uef.fi/opiskelu/esteeton.