Uusien perustutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tämä ohje koskee uusia opiskelijoita, jotka on hyväksytty suorittamaan alempaa (kandidaatin) ja/tai ylempää (maisterin) korkeakoulututkintoa ja joiden opinto-oikeus alkaa 1.1.2017.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Ennen yliopistoon ilmoittautumista sinun on otettava opiskelupaikka vastaan. Paikan vastaanoton voit tehdä sähköisesti opintopolku.fi:n Oma opintopolku -palvelussa.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Yliopistoon ilmoittautuminen tehdään samassa paikassa, jossa olet ottanut paikan vastaan eli opintopolku.fi:n Oma opintopolku -palvelussa joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Voit tehdä ilmoittautumisen heti paikan vastaanoton jälkeen tai viimeistään 15.1.2017, jolloin ilmoittautumisaika päättyy.

Paikan vastaanoton jälkeen klikkaa linkkiä 'Siirry ilmoittautumaan'. Ohjaudut opintopolku.fi:n yhteydessä olevaan OILI-ilmoittautumispalveluun.

OILI-ilmoittautumispalvelun etusivulla näkyy koulutus, johon olet ilmoittautumassa. Ilmoittautumislomakkeelle pääset 'Ilmoittaudu'-painikkeesta.

Ilmoittaudu kevätlukukaudelle joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi.  Läsnäolevaksi ilmoittautuvan on maksettava Itä-Suomen ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Ylioppilaskunnan maksun lisäksi voit maksaa vapaaehtoisia maksuja. Voit ilmoittautua myös poissaolevaksi, jos sinulla on yliopistolaissa määritelty poissaolon syy. Lue lisää seuraavasta kappaleesta.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua sähköisesti, ota yhteyttä opintopalveluihin.

Kuka voi ilmoittautua poissaolevaksi?

Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolevaksi ilmoittautumisen jälkeen sinun täytyy todistaa poissaolosi lakiperusteinen syy. Dokumentti poissaolosta tulee toimittaa 30.1.2017 mennessä postitse osoitteeseen: Opintopalvelut, Itä-Suomen yliopisto, PL 111, 80101 Joensuu. Lue lisää uuden opiskelijan poissaolo-oikeudesta ja poissaolodokumenteista.

Jos et pysty toimittamaan dokumentteja määräaikaan mennessä, ota yhteyttä opintopalveluihin.

Ellet toimita poissaolon lakiperusteisuuden todentavia dokumentteja tai selvitystä siitä, että dokumenttien toimitus viivästyy, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan, katso lisätietoa uudelleen kirjoille hakemisesta.

Onko sinulla ennestään opinto-oikeus Itä-Suomen yliopistossa?

Voit ilmoittautua opintopolku.fi:n Oma opintopolku -palvelun kautta uuteen opiskelupaikkaan myös siinä tapauksessa, jos olet jo ilmoittautunut johonkin toiseen, aiemmin saatuun opinto-oikeuteen WebOodissa. Sinun ei kuitenkaan tarvitse maksaa ylioppilaskunnan maksua toiseen kertaan vaan voit tehdä ilmoittautumisen ilman maksua.

Ylioppilaskunnan jäsenyys ja jäsenmaksut

Opiskelijan edunvalvontaan liittyvät asiat hoitaa ylioppilaskunta. Kaikki perustutkintoa eli alempaa ja/tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat ovat ylioppilaskunnan jäseniä. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus on kevätlukukaudelta 65 euroa. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu sisältää YTHS-maksun. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun lisäksi voit maksaa vapaaehtoisia maksuja, jotka ovat kehitysyhteistyömaksu (5 €) ja ylioppilaslehti Uljaan kotiinkantomaksu (16,5 €). Liikuntamaksuja voi maksaa ylioppilaskunnan toimistolla, lisätietoa osoitteesta sykettä.fi.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta toimii kolmella kampuksella. Ylioppilaskunnan verkkosivut ovat osoitteessa www.isyy.fi.

Tutkinnon suoritusaika

Opintoaika määrittyy tutkintojen tavoiteaikojen mukaan. Opintoaikaan vaikuttavat mm. poissaoloilmoittautumiset. Lue lisää Kamusta (vaatii kirjautumisen UEF-tunnuksilla).

Tietojen luovutuslupa

Oili-ilmoittautumislomakkeella annoit luvan nimi- ja yhteystietojesi luovuttamiseen yhdistyksille ja järjestöille, joiden katsotaan edistävän opiskelijoiden etua. Tietoja ei luovuteta markkinointiin ja kaupallisiin tarkoituksiin. Lisätietoja tietojen luovuttamisesta on sivulla Tietojen luovuttaminen opiskelijarekisteristä. Jos haluat kieltää tietojesi luovuttamisen, voit muuttaa tietojen luovutuslupia WebOodissa kohdassa 'Muut toiminnot' -> 'Omat perustiedot' -> 'Luovutustiedot'.

Ilmoittautuminen seuraavina lukuvuosina

Toisesta opiskeluvuodesta alkaen sinun on ilmoittauduttava joka lukuvuosi joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tehdään WebOodissa. Ilmoittautumisohjeet julkaistaan huhtikuussa, ja ilmoittautuminen alkaa toukokuussa. Jatkossa ilmoittautumisohjeet on luettavissa Kamussa.

Lisätietoja opintopalveluista

Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä opintopalveluihin. Katso opintopalveluiden tarkemmat yhteystiedot ja puhelinnumerot.