Tilat

Suuri osa yliopiston tiloista on esteettömiä ja käyttökelpoisia eri vammaisryhmille. Mitä uudemmista rakennuksista on kyse, sitä paremmin niissä on pystytty huomioimaan ajantasaiset esteettömyysratkaisut ja -määräykset. Kampuksille on järjestetty inva-pysäköinti ja esteettömyys on huomioitu myös ulkoalueiden kulkureiteissä mm. rakenneratkaisuissa ja talvikunnossapidossa. Rakennusten pääsisäänkäynnit on varustettu invaluiskilla ja ovissa on pääsääntöisesti myös avauspainikkeet. Rakennusten naulakoista löytyy eri korkeudella olevat säilytysmahdollisuudet. Hissipainikkeet on merkitty pistekirjoituksella ja joissakin hisseissä on myös ääniopasteet. Kaikista rakennuksista Haltiaa lukuun ottamatta löytyvät hissit ja inva-wc:t, joille on opasteet. Suurimmissa opetustiloissa on induktiosilmukat ja niitä on myös lainattavissa tilakohtaiseen käyttöön. Lastenhoitopöydät löytyvät inva-wc-tilojen yhteydestä.

Kampusalueiden kartat

Huom! Salikartat (vain Kuopion kampus) löydät intran puolelta.