Opiskeluoikeus

Itä-Suomen yliopistossa voi suorittaa perus- ja jatkotutkintoja seuraavilta aloilta: farmasia, hammaslääketiede, humanistiset tieteet, kasvatustieteet, kauppatieteet, luonnontieteet, lääketiede, metsätieteet, oikeustiede, psykologia, teologia, terveystieteet ja yhteiskuntatieteet.

Perustutkinto-opiskelijat saavat opinto-oikeuden sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Ensin suoritetaan kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen maisterin tutkinto. Lääketieteessä ja hammaslääketieteessä perustutkinto on yksiportainen lääketieteen lisensiaatin tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto. Opinto-oikeuden voi saada myös pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon, jos kandidaatin tutkinto tai sitä vastaavat opinnot on suoritettu aiemmin. Valintaperusteet ovat hakuoppaissa.

 

Yliopistoon ilmoittautuminen

Yliopistoon on ilmoittauduttava joka lukuvuosi määrättynä ilmoittautumisaikana. Ilmoittautuminen koskee kaikkia yliopiston opiskelijoita.

Uudet opiskelijat

Uudet perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti Oma opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanoton jälkeen. Ohje uusien opiskelijoiden ilmoittautumisesta on uuden opiskelijan sivustolla. Uusien, kevätlukukaudelle 2017 opintonsa aloittavien perustutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika päättyy 15.1.2017.

Uudet jatko-opiskelijat ilmoittautuvat lähettämällä ilmoittautumislomakkeen opintopalveluihin. Katso uusien jatko-opiskelijoiden ilmoittautumisohje.

Myös erillisiä opintoja suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat lähettämällä ilmoittautumislomakkeen opintopalveluihin. Katso uusien erillisiä opintoja suorittavien opiskelijoiden ilmoittautumisohje.

Vanhat, jo kirjoilla olevat opiskelijat

Toista tai useampaa opiskeluvuotta opiskelevat eli kirjoilla olevat opiskelijat ilmoittautuvat lukuvuosittain yliopistoon määrättynä ilmoittautumisaikana.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2016-2017 on päättynyt 15.9.2016. Ne, jotka ovat ilmoittautuneet poissaoleviksi kevätlukukaudelle, voivat ilmoittautua kevätlukukaudelle läsnäoleviksi WebOodissa ajalla 1.12.2016-15.1.2017.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2017-2018 alkaa 2.5.2017 ja päättyy 15.9.2017.

Ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumisesta ovat Kamussa, Opiskelijan käsikirjassa. Ohjeet lukuvuodelle 2017-2018 ilmoittautumisesta julkaistaan huhtikuussa.

Jos ilmoittautumista ei tee ilmoittautumisaikana, poistetaan yliopiston kirjoilta. Takaisin kirjoille on haettava kirjallisesti.

Oletko palaamassa takaisin opiskelijaksi?

Jos ilmoittautuminen on unohtunut, tai olet palaamassa opiskelijaksi tauon jälkeen, sinun on haettava uudelleen kirjoille lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet uudelleenkirjoittautumisesta.