Kansainvälinen harjoittelu

Ulkomailla suoritettavan harjoittelun päämääränä on tukea opintoja sekä kehittää edelleen opiskelijan ammatillisia valmiuksia kansainvälisiä työtehtäviä varten. Kansainvälisessä harjoittelussa opiskelija voi kartuttaa työkokemusta, kohdemaan tapa- ja yrityskulttuurin tuntemusta, hankkia hyödyllisiä kontakteja ja kohentaa kielitaitoa. Harjoittelun on liityttävä opiskelijan pää- tai sivuaineen opintoihin. Kansainväliseen harjoitteluun voi hakeutua eri harjoittelijavaihto-ohjelmissa. Opiskelija voi myös hankkia harjoittelupaikan itse.

Sähköisillä ilmoitustauluilla julkaistaan ilmoituksia kansainvälisisistä harjoittelupaikoista:
http://www.uefinternational.blogspot.fi/
http://www.aarresaari.net/

http://erasmusintern.org/

Harjoitteluohjelmat

Erasmus-harjoittelu
CIMO:n harjoitteluohjelmat
Opintoalakohtaiset harjoitteluohjelmat

 ERASMUS-HARJOITTELU

Opiskelija voi hakea Erasmus-harjoitteluun suorittamaan opintoihinsa liittyvää vapaaehtoista tai pakollista työharjoittelua. Harjoittelusta on sovittava oman laitoksen/osaston yhteyshenkilön kanssa. Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset sekä yksityiset että julkiset organisaatiot. Harjoittelupaikka ei voi olla EU:n organisaatio tai EU:n ohjelmia hallinnoiva organisaatio. Lisätietoja Erasmus-ohjelmasta saa Kansainvälisistä liikkuvuuspalveluista ja CIMOsta.

Kenelle: Kaikkien alojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat.
Milloin: Ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien.
Minne: Opiskelijan tulee hankkia harjoittelupaikka itse. Harjoittelupaikan on sijaittava ohjelmaan osallistuvassa maassa: EU:n jäsenvaltiot (ei Suomessa) sekä Islanti, Liechtenstein, Makedonia, Norja ja Turkki.
Kesto: 3-12 kk .
Hakuaika: Jatkuva niin kauan kuin apurahoja on jälkellä. Apurahaa voi hakea kun harjoittelupaikka on varmistunut. Hakemus tulee tehdä ajoissa (vähintään kuukautta) ennen harjoittelun alkamista. Hakemus tehdään SoleMOVE-järjestelmässä. Lisätietoja kohdassa "Hakeminen".
Rahoitus: Lv. 2016-2017 apuraha on 310/370 e/kk. Apuraha myönnetään 3 kk:n ajalle. Apuraha määräytyy vaihdon keston ja kohdemaan mukaan. Henkilöt, joilla on fyysisestä tai psyykkisestä terveydentilasta johtuvia erityistarpeita tai alaikäisiä lapsia voivat hakea vaihtoon lisätukea.
Huomioitavaa: Ennen harjoittelun alkua on laadittava harjoittelusopimus. Opiskelija ei voi saada yliopiston maksamaa harjoittelutukea tai CIMOn apurahaa ja Erasmus-apurahaa samaan harjoitteluun. Erasmus-apuraha on aina ensisijainen tukimuoto Euroopassa suoritettaviin harjoitteluihin. Opiskelijat tekevät kielitestin ennen harjoittelujakson alkua ja harjoittelujakson jälkeen.

Opiskelija voi suorittaa useita Erasmus-ohjelman opiskelu- ja harjoittelujaksoja opintojensa aikana. Jaksojen tulee sijoittua opintojen eri tasoille (kandi-, maisteri-, tohtoriopinnot) siten, että opiskelu- ja harjoittelujaksoja voi olla yhteensä enintään 12 kuukauden ajan kullakin kolmella tutkintotasolla.

 

Sivun alkuun

CIMON HARJOITTELUOHJELMAT

Perustutkinto-opiskelijoille tai vastavalmistuneille (korkeintaan vuosi valmistumisesta), mahdollisia paikkakohtaisia rajoituksia.
Minne: Ympäri maailmaa
Kesto: 2-18 kk
Hakuaika ja -ehdot: Tarkista CIMO:n sivuilta

Maaohjelmat
Haussa on eri alojen harjoittelupaikkoja EU:n ulkopuolisissa maissa. Harjoittelupaikoista ei ole etukäteen saatavissa tarkkoja kuvauksia, sillä CIMOn ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot etsivät jatkoon valituille hakijoille sopivia harjoittelupaikkoja näiden hakemusten perusteella.

Organisaatio-ohjelmat
Haussa on eri alojen paikkoja suomalaisorganisaatioissa ulkomailla, suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteissä ulkomailla, ulkosuomalaistoiminnassa sekä kehitysyhteistyötä tekevissä organisaatioissa ulkomailla.

Rahoitus: Paikkakohtainen (palkka tai CIMOn apuraha)

Sivun alkuun

OPINTOALAKOHTAISET HARJOITTELUOHJELMAT

Apteekkiharjoittelupaikkoja farmasian opiskelijoille
Midland Regional Hospital, Irlanti
Letterkenny General Hospital, County Donegal, Irlanti
David Moses Pharmacy, Canberra, Australia
Australian National University Pharmacy, Canberra, Australia
Narrabundah Pharmacy, Canberra, Australia
Rahoitus: Harjoitteluun on mahdollista saada opintotukea, jos suorittaa vaihdossa farmasian toisen harjoittelun, joka kuuluu tutkintoon. Irlannin harjoittelupaikkoihin mahdollisuus hakea Erasmus-harjoitteluapurahaa.

Ravitsemustieteen opiskelijoille
University of Wollongong sijaitsee Australiassa  Wollongongin kaupungissa Sydneyn lähellä. Sopimuksen kautta 1-2 opiskelijaa voi vuosittain hakea  harjoitteluvaihtoon Smart Foods Centerissä.
Perustutkinto-opiskelijoille. Etusijalla ovat ravitsemustieteilijät, mutta myös muut, joiden tutkintoon harjoittelun/opiskelun Smart Foods Centerissä voi sisällyttää, voivat hakea. Vaihdon alkaessa opiskelijan tulee olla 3. vuosikurssilla.
Kesto: 3 - 5 kk
Rahoitus: Lukukausimaksuja ei peritä. Opiskelija vastaa itse matkakuluista, asumisesta ja muista kuluista.
Huomioitavaa: Hakijoilta vaaditaan TOEFL-kielitesti.

Luonnon- ja metsätieteiden opiskelijoille
Experience International
Kenelle: Metsätieteen tai ympäristötieteen perustutkinto-opiskelijat, vähintään kaksi vuotta opintoja takana
Minne: USA (Alaska, Florida, Idaho, Kalifornia, Oregon, Washington)
Kesto: 6-18 kk
Hakuaika: Jatkuva
Rahoitus: Harjoitteluajalta maksetaan palkkaa, jolla tulee toimeen. Harjoitteluohjelmasta täytyy maksaa osallistumismaksu. Matkat opiskelija maksaa itse.
Lisätietoja: http://www.expint.org/

Sivun alkuun