Eurooppa ja Venäjä

Erasmus+
Nordplus
FIRST
Itä-Suomen yliopiston kahdenväliset sopimukset Eurooppaan ja Venäjälle
north2north, University of the Arctic

Erasmus+

Korkeakoulujen opiskelija- ja harjoittelijavaihto on yksi osa Euroopan unionin laajaa Erasmus+ -ohjelmaa. Opiskelijavaihto perustuu yliopistojen oppiaineiden solmimiin kahdenvälisiin sopimuksiin. Erasmus-ohjelmaan osallistuvat EU:n jäsenvaltiot sekä Islanti, Liechtenstein, Makedonia, Norja ja Turkki. Lisätietoja Erasmus+ -ohjelmasta löytyy Opetushallituksen sivulta.

Erasmus+-opiskelijavaihto ja -harjoittelu Itä-Suomen yliopistossa

TÄYDENNYSHAKU Erasmus-opiskelijavaihtoon lukuvuodelle 2017-2018: 1.5-15.9.2017

HAKUAIKA Erasmus-harjoittelijavaihtoon: jatkuva

Ajankohtainen tieto Itä-Suomen yliopiston Erasmus-vaihto-opiskelumahdollisuuksista ja hakukohteista lukuvuodelle 2017-2018 sekä tiedot Erasmus-harjoittelusta löytyvät Kamusta, Opiskelijan käsikirjan osiosta Vaihto-opiskelu ja kansainvälistyminen.

 

UEF Erasmus ID Code: SF KUOPIO12
UEF Erasmus Charter Number: 258940-EPP-1-2014-1-FI-EPPKA3-ECHE
UEF Erasmus Charter
UEF European Policy Statement

 Sivun alkuun

Nordplus

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama vaihto-ohjelma perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Nordplus ei myönnä apurahoja jatko-opiskelijoille. Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat.

Nordplus-ohjelma perustuu ainekohtaisiin verkostoihin. Nordlys on Nordplus-ohjelman verkosto, joka on tarkoitettu opiskelijoille, joiden oma oppiaine ei ole mukana vakiintuneessa ainekohtaisessa Nordplus -verkostossa, tai jotka haluavat opiskella vaihdon aikana muuta kuin pääainettaan. Nordlys-ohjelmaa koordinoidaan Itä-Suomen yliopiston Kansainvälisissä liikkuvuuspalveluissa.

Itä-Suomen yliopisto on mukana seuraavissa Nordplus-verkostoissa:

Nordlys

Medicin i Norden

Finnplus

Nätverket för de nordiska litteratur-, kultur- och språkinstitutionerna NORDLIKS

GeoNord "Nettverket av nordiske geografer"

NOVA/BOVA Nordplus Network

Atmosphere-Biosphere Studies

Nordplus Law Network

 

Lisätietoa Nordplus-vaihdoista Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille löytyy Kamusta:

Sivun alkuun

FIRST

FIRST (Finnish-Russian Student Exchange Programme) on Opetushallituksen rahoittama Suomen ja Venäjän välinen opiskelijavaihto-ohjelma, jossa Itä-Suomen yliopisto on mukana. FIRST-ohjelman kautta Venäjälle voivat lähteä vaihtoon kaikki muut paitsi venäjän kielen pääaineopiskelijat.

Sivun alkuun

 

Itä-Suomen yliopiston kahdenväliset sopimukset Eurooppaan ja ja Venäjälle

Yliopistolla on kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia useiden eri maiden yliopistojen kanssa. Sopimuksiin perustuvassa opiskelijavaihdossa pyritään vastavuoroisuuteen.

Itä-Suomen yliopistolla on kahdenvälinen sopimus mm. seuraavien eurooppalaisten ja venäläisten yliopistojen kanssa:

 

Sivun alkuun

European University Foundation

Itä-Suomen yliopisto on jäsenenä eurooppalaisessa European University Foundation -verkostossa. Verkostoon kuuluu noin 15 yliopistoa eri puolilla Eurooppaa. Verkoston tavoitteena on edistää jäsenyliopistojen välistä yhteistyötä ja vahvistaa näin opiskelijoiden eurooppalaista identiteettiä sekä edistää heidän mahdollisuuksiaan menestyä kansainvälisillä työmarkkinoilla. Verkoston toimintaan kuuluu Campus Europae.

Lisätietoja verkoston sivuilta sekä verkostoon osallistuvien laitosten/osastojen kv-yhteyshenkilöiltä.

Sivun alkuun

 

north2north

north2north-ohjelman tavoitteena on opiskelijavaihdon kautta tukea pohjoisuuden vastavuoroista tuntemusta ja tietoisuutta sekä laadukasta koulutusta Pohjois-Amerikassa, Pohjoismaissa ja Venäjällä. north2north-ohjelma on the University of the Arcticin sisäinen opiskelijaliikkuvuusohjelma, jossa vaihto-opintojen on liityttävä jollakin tapaa pohjoisuuteen tai arktisuuteen.

Lisätietoja: University of the Arctic

Sivun alkuun