Esteettömyys

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. Opetusministeriön selvitys (2005): "Esteetön opiskelu yliopistoissa".

Esteettömyyden osa-alueisiin kuuluvat:

 • Opintoasiat kuten valintakokeet, opintojen ohjaus, opetusjärjestelyt- ja käytännöt sekä tenttikäytännöt
 • Fyysinen ympäristö kuten tilat, kulkureitit, pysäköintipaikat, valaistus, opasteet
 • Viestinnän esteettömyys kuten www-sivut, muu kirjallinen materiaali ja käytetty kieli

Erityisjärjestelyjen hakeminen

Opiskelija, jolla on jokin este tai vamma, voi hakea oikeutta erityisjärjestelyihin. Erityisjärjestelyt voivat koskea valintakoetta ja/tai opintojen suorittamista.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyä valintakokeessa haetaan lomakkeella: hakemus valintakokeiden erityisjärjestelyiksi.

Erityisjärjestelyt opiskelussa

Jos olet jo yliopiston opiskelija ja tarvitset erityisjärjestelyitä opetustilanteessa, voit hakea erityisjärjestelyitä lomakkeella: hakemus opetuksen erityisjärjestelyiksi (opintojen aikana).

Mikäli tarvitset lisäapua tai -neuvoja hakemiseen liittyen, voit ottaa yhteyttä esteettömyysyhdyshenkilöihin (kampuskohtaiset) tai omaan hops-ohjaajaasi. Lomake lähetetään oman tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen.

Ohje erityisjärjestelyistä (pdf)
Valitusosoitus

Joensuun kampuksella on käytössä erityistenttitila, katso lisää.

Esimerkkejä erityisjärjestelyistä

 Erityisjärjestelyitä voivat mm. olla:

 • mahdollisuus lisäaikaan tentissä
 • mahdollisuus tenttiä suullisesti
 • mahdollisuus tenttiä rauhallisessa tilassa
 • mahdollisuus lisävalaistukseen
 • mahdollisuus saada luentomateriaali etukäteen, sähköisessä muodossa tai isommalla fontilla
 • vaihtoehtoinen suoritustapa (esim. suullinen tentti, kotitentti)
 • mahdollisuus tietokoneen tai muun apuvälineen käyttöön
 • mahdollisuus siihen, että tulkki tai henkilökohtainen avustaja voi olla mukana

Linkkejä

Aviris- näkövammaisten apuvälineet
Celia -
kirjastopalvelut näkövammaisille ja luki- tai oppimisvaikeuksisille, linkki korkeakouluopiskelijoiden palveluihin
ESOK (Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa)
Oppaita opiskelijoiden monenlaisuuden huomiomiseksi (esim. näkö-, kuulo-, liikuntavammainen, aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöt jne.)
ESTOP (Esteetön opintopolku työelämään)
Invalidiliitto
Kuuloliitto
Kynnys ry
Näkövammaisten keskusliitto
Opi oppimaan -sivusto
Joensuun seudun erilaiset oppijat
Joensuun kaupunki- apuvälineet
Aistituote.fi - viriketuotteita ja apuvälineitä aistijärjestelmän ongelmiin/säätelyyn