Erityistenttitilan käytännöt Joensuun kampuksella

Tila

 • Carelia CK250

 • Tilan käyttö on sallittu vain opiskelijoille, jotka ovat oikeutettuja erityisjärjestelyihin tentissä. (Opiskelija, jolla on jokin este tai vamma, voi hakea oikeutta erityisjärjestelyihin. Ks. lisätietoja

 • Tila on käytettävissä kirjaston aukioloaikojen puitteissa, ks. aukiolot (huomaa myös poikkeusaukioloajat).

Tenttitilan varaaminen

 • Kun opiskelija suorittaa tilassa sähköisen tentin, ottaa hän yhteyttä tiedekunnan/laitoksen yhdyshenkilöön, ja varaa tenttiajan sähköisen tentin varausjärjestelmässä  HUOM! Varattavan tilan nimi on "For special purposes only".

 • Kun opiskelija suorittaa tilassa paperitentin tai käyttää tilan tavallista tietokonetta tenttimisessä, varaa tiedekunnan/laitoksen henkilö tilan CK250 sähköisen tentin varausjärjestelmässä. HUOM! Varattavan tilan nimi on "For special purposes only". Varattavan tentin nimi on "Erityistilan varaus". Huomaa, että tämän nimiselle tentille on eripituisia kestoja. Varaa sellainen kombinaatio kuin opiskelijan käytettävissä olevaan aikaan tarvitaan. Esim. Erityistilan varaus 4 h ja Erityistilan varaus 2 h.

Ennakkovalmistelut

 • Mikäli opiskelija tarvitsee ja on oikeutettu käyttämään tentissä apuohjelmaa tai –välinettä (esim. puhesyntetisaattori tai pistenäyttö), tulee testit ja mahdolliset ajuri- tai ohjelmistoasennukset suorittaa toimivuuden takaamiseksi viimeistään viikkoa ennen sähköisen tentin suorittamista.

 • Testaus-/asennuspyyntö tulee laittaa osoitteeseen servicedesk(at)uef.fi

 • Saattajan (tiedekunnan/laitoksen henkilö) on hyvä olla mukana mahdollisessa testaustilanteessa ja/tai käydä tutustumassa tilassa etukäteen, kuinka sähköinen tentti käynnistyy.

Tilaan saattaminen

 • Tiedekunnan/laitoksen henkilö huolehtii opiskelijan saattamisesta/päästämisestä tilaan, tarkistaa samalla henkilöllisyyden ja antaa tenttijälle tenttikysymykset ja vastauspaperit tai opastaa tietokoneen käyttöön tenttitilassa.

 • Tilaan saatettaessa/päästettäessä tulee tenttijälle kertoa, että tilassa on tallentava kameravalvonta ja että tilasta on poistuttava palohälytyksen sattuessa.

 • Aikaisin poistumisaika tentistä kerrotaan opiskelijalle, samoin kuin se, että poistumisaika voidaan tarvittaessa tarkistaa kameravalvonnan tallenteista.

 • Tenttitilaan ei saa ottaa mukaan mitään välineitä (opiskelijakortti ja vesipullo ilman etikettiä ja muuta tekstiä sallitaan), vaan tenttijärjestelmästä löytyy kaikki välineet tentin suorittamiseksi. Kassit ja muut välineet voi jättää lukittaviin lokeroihin. 

Tentin aikana

 • Mahdollisissa teknisissä ongelmatilanteissa auttaa Opparin tietotekniikkaneuvoja/päivystäjä. Opiskelijaa ohjeistetaan käyttämään po. tilanteessa tilassa olevaa hälytysnappia. Hälytys menee vahtimestarille, joka teknisen ongelman ollessa kyseessä välittää tiedon Oppariin. Huom! Opiskelija ei saa poistua tilasta, mikäli haluaa suorittaa tentin loppuun.

 • Tenttitilassa on lukittava postilaatikko paperisten tenttivastausten jättöä varten.

Tentin jälkeen

 • Tdkn/laitoksen henkilö hakee tenttivastaukset postilaatikosta, mikäli opiskelija on suorittanut paperitentin.

Tallenne

 • Mikäli tulee tarve tarkistaa tenttitilan kameratallenne, ota yhteyttä oppitupa(at)uef.fi.

Yhtäaikainen tenttiminen

 • Poikkeustapauksissa tilassa voi olla kaksi tenttijää yhtä aikaa. Tämä edellyttää, että toinen suorittaa sähköistä tenttiä ja toinen joko paperitenttiä tai tavallisella tietokoneella tehtävää tenttiä, eikä kummallakaan ole tarvetta käyttää avustajaa tai puhesyntetisaattoria.

 • Mikäli tenttitila on varattu haluttuna aikana, ota yhteyttä Oppitupaan oppitupa(at)uef.fi..