Opparin palvelutiskin ja itseopiskelutilojen aukioloajat

Tiedot löytyvät Kamusta, Opiskelijan käsikirjasta.