AJANKOHTAISTA

Valintakokeessa sallittavien laskinten lista löytyy Turun yliopiston uudistuneilta www-sivuilta osoite: http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/opiskelijavalinta/Sivut/Valtakunnallisessa-l%C3%A4%C3%A4ketieteen-alan-valintakokeessa-sallittavat-laskimet.aspx

Sinustako lääkäri? Miksipä ei?

 

Katso opiskelijahaastattelu.
 

 

 

 
 

Lääketieteen kandidaatti Sara RemesKuopion Abi-päivän (11.11.2013) ohjelma (pdf)
Joensuun Abi-päivän (15.11.2013) ohjelma (pdf)
Tietoa lääketieteen ja hammaslääketieteen v. 2014 opiskelijavalinnasta (pdf)
Abi-infoa:Yleisesittely ja valintainfo (pdf) LL ja HLL -koulutuksista

Itä-Suomen yliopiston hakuopas
Katso lisätietoja hakuprosessista yliopiston Hae opiskelijaksi -sivustolta.

tietoa lääketieteen alan vuoden 2013 opiskelijavalinnan tuloksista:

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat

Hammaslääketiede:
Hakijoita oli 356, josta valintakokeeseen osallistui 235 hakijaa.
Yhteispisteillä valittiin 24 hakijaa (lopulliset pisteet: 105,81 - 82,58) (= alkupisteet + skaalatut koepisteet) ja valintakokeella 16 hakijaa (lopulliset pisteet: 25,62 - 18,23).

Lääketiede:
Hakijoita oli 1013, josta valintakokeeseen osallistui 787 hakijaa.
Yhteispisteillä valittiin 79 hakijaa (lopulliset pisteet: 116,77 - 94,62) (= alkupisteet + skaalatut koepisteet) ja valintakokeella 53 hakijaa (lopulliset pisteet: 33,12 - 23,31).

Huom!
Kokeesta saadut raakapisteet on skaalattu välille 0,00 – 72, 00 niin että valintakokeen teoreettinen maksimi 156 pistettä = 72 lopullista koepistettä.
(Skaalatut valintakoepisteet saa muutettua raakapisteiksi kertoimella 2,17)

 

Valintakoekysymykset ja kokeiden arvosteluperusteet ovat nähtävissä: http://www.med.utu.fi/opiskelu/opiskelijavalinta/
 

*****
KUOPIOSTA VALMISTUU TAITAVIA LÄÄKÄREITÄ

Opiskelijoiden mukaan Kuopion lääkärikoulutuksen vahvuuksia ovat muun muassa selkeät opintokokonaisuudet, toimiva opintojen ohjausjärjestelmä, opiskelijaystävällinen ilmapiiri, käytännönläheinen opetus, innostavat opettajat ja monipuoliset tutkimusmahdollisuudet.

Syksyllä 2004 käyttöön otettu Medistudia-rakennus tarjoaa modernin oppimisympäristön lääketieteen opiskelijoille. Medistudiassa sijaitsevassa Taitostudiassa opiskelijat voivat harjoitella lääkärin työssä tarvittavia kädentaitoja ja erilaisia toimenpiteitä.

Kuopion kampus on vireä ja opiskelijamyönteinen tiedeyhteisö. Lääkäreitä Kuopiosta on valmistunut kolmessakymmenessä vuodessa 3000.

OPISKELIJAT TYYTYVÄISIÄ OPETUKSEEN

Opetuksessa sovelletaan monipuolisesti sekä perinteistä luento- ja ryhmäopetusta että moderneja itseopiskeluun ja verkko-opetukseen perustuvia opiskelumenetelmiä. Lukujärjestys helpottaa opintojen suunnittelua ja opintojen ohjaus on saanut runsaasti kiitosta.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaminen kestää kuusi vuotta. Kaksi ensimmäistä vuotta opiskellaan lääketieteeseen liittyviä perustietoja ja -taitoja. Tavoitteena on ihmisen rakenteen ja toiminnan ymmärtäminen. Lisäksi perehdytään elimistön solu- ja molekyylitason tapahtumiin. Teoriaopintojen ohella harjoitellaan myös vuorovaikutustaitoja ja tutustutaan lääkärin työhön monipuolisesti.

Opintojen edetessä siirrytään kliiniseen vaiheeseen, jonka aikana opitaan sairauksien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy sekä potilaan hoito ja kuntoutus. Kliinisen vaiheen opetuksessa painotetaan käytännön potilastyötä. Opintoihin sisältyy harjoittelua terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

Pakollisten ydinopintojen lisäksi sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus valita kiinnostuksesi mukaan yksi seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • Kliininen linja syventää lääkärin työssä tarvittavia käytännön taitoja.

  • Kliinis-teoreettinen linja antaa mahdollisuuden valita opintokokonaisuuden joltain lääketiedettä sivuavalta alalta, kuten terveyshallinnosta, -taloustieteestä tai vaikkapa liikuntalääketieteestä.

  • Tutkijalinja antaa valmiuksia tutkimustyötä varten.

  • Public Health Program on englanninkielinen linja, joka tutustuttaa kansainvälisen terveyden edistämiseen.

Tutkimustyön voi aloittaa hyvässä ohjauksessa jo opiskeluaikana. Osan opinnoista voi myös suorittaa ulkomailla kansainvälisten vaihto-ohjelmien puitteissa. Kaikki opiskelijat saavat hyvät perusvalmiudet lääkärin kliiniseen työhön.

HAKEMINEN JA OPISKELIJAVALINTA

Lääketieteen lisensiaatin koulutus ohjelmaan voi päästä vain valintakokeen kautta. Yksipäiväinen valintakoe on toukokuussa. Valintakoe koostuu integroiduista tehtävistä, jotka pohjautuvat biologiaan, fysiikkaan ja kemiaan.

Hakija ei voi pyrkiä samanaikaisesti lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmaan eikä ravitsemustieteen pääaineeseen, kuten ei myöskään terveyden biotieteiden, farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin, joiden valintakokeet ovat samana päivänä. Sen sijaan hakija voi hakea muihin yliopiston koulutusohjelmiin/pääaineisiin näiden koulutusohjelmien/pääaineiden valintaperusteiden mukaisesti.

TUTKINNOT JA OPISKELUAJAT

Lääketieteen lisensiaatti (LL) 
360 opintopistettä, 6 vuotta