AJANKOHTAISTA

Tietoa lääketieteen alan vuoden 2014 opiskelijavalinnan tuloksista:

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat

Valinnan tulokset ovat olleet nähtävissä 18.6.2014 lähtien opetushallituksen sähköisen hakujärjestelmän hakijapalvelussa. Valinnan tulos, hakijan pisteet ja pisterajat on lähetetty myös kirjallisesti kaikille valintakokeeseen osallistuneille. Valintojen tulokset olivat lisäksi esillä Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen Snellmania-rakennuksen ala-aulassa 18.6. - 1.9.2014 välisenä aikana.

Hakijoiden koepaperit olivat nähtävissä 19.6. - 2.7.2014 arkisin (huom. lukuun ottamatta 20.6.2014) klo 12.00 - 15.30 Kuopion kampuksella Medistudia-rakennuksessa, seminaarisalissa MR6 (4. krs).

Kopio koepapereista oli mahdollista myös tilata 19.6. – 2.7. välisenä aikana osoitteesta: laake.haku(at)uef.fi (lääketieteen valinta) ja hammas.haku(at)uef.fi (hammaslääketieteen valinta). Koepapereiden kopioinnista ja lähetyksestä (sis. postituskulut, laskutuslisän ja alv 24%) perittävä maksu oli 18,70 euroa.

Valintakokeiden arvosteluperusteet ja vanhat valintakokeet ovat nähtävissä: www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/opiskelijavalinta/valintakokeet/
 

Pisterajat

Hammaslääketiede:

Hakijoita oli 359, josta valintakokeeseen osallistui 251 hakijaa.

Yhteispisteillä valittiin 24 hakijaa (lopulliset pisteet: 113,81 – 96,33) (= alkupisteet + skaalatut koepisteet) ja valintakokeella 16 hakijaa (lopulliset pisteet: 33,47 – 27,42).

Lääketiede:

Hakijoita oli 1214, josta valintakokeeseen osallistui 958 hakijaa.

Yhteispisteillä valittiin 98 hakijaa (lopulliset pisteet: 131,72 – 104,95) (= alkupisteet + skaalatut koepisteet) ja valintakokeella 66 hakijaa (lopulliset pisteet: 47,81 – 32,34).

Huom!
Kokeesta saadut raakapisteet on skaalattu välille 0,00 – 72, 00 niin että valintakokeen teoreettinen maksimi 128 pistettä = 72 lopullista koepistettä.
(Skaalatut valintakoepisteet saa muutettua raakapisteiksi kertoimella 1,78)

Sinustako lääkäri? Miksipä ei?

 

Katso opiskelijahaastattelu.
 

 

 

 
 

Lääketieteen kandidaatti Sara RemesKuopion Abi-päivän (10.11.2014) ohjelma (pdf)
Joensuun Abi-päivän (14.11.2014) ohjelma (pdf)
Tietoa lääketieteen ja hammaslääketieteen v. 2014 opiskelijavalinnasta (pdf)
Abi-infoa:Yleisesittely ja valintainfo (pdf) LL ja HLL -koulutuksista

Itä-Suomen yliopiston hakuopas
Katso lisätietoja hakuprosessista yliopiston Hae opiskelijaksi -sivustolta.

 

*****
KUOPIOSTA VALMISTUU TAITAVIA LÄÄKÄREITÄ

Opiskelijoiden mukaan Kuopion lääkärikoulutuksen vahvuuksia ovat muun muassa selkeät opintokokonaisuudet, toimiva opintojen ohjausjärjestelmä, opiskelijaystävällinen ilmapiiri, käytännönläheinen opetus, innostavat opettajat ja monipuoliset tutkimusmahdollisuudet.

Syksyllä 2004 käyttöön otettu Medistudia-rakennus tarjoaa modernin oppimisympäristön lääketieteen opiskelijoille. Medistudiassa sijaitsevassa Taitostudiassa opiskelijat voivat harjoitella lääkärin työssä tarvittavia kädentaitoja ja erilaisia toimenpiteitä.

Kuopion kampus on vireä ja opiskelijamyönteinen tiedeyhteisö. Lääkäreitä Kuopiosta on valmistunut kolmessakymmenessä vuodessa 3000.

OPISKELIJAT TYYTYVÄISIÄ OPETUKSEEN

Opetuksessa sovelletaan monipuolisesti sekä perinteistä luento- ja ryhmäopetusta että moderneja itseopiskeluun ja verkko-opetukseen perustuvia opiskelumenetelmiä. Lukujärjestys helpottaa opintojen suunnittelua ja opintojen ohjaus on saanut runsaasti kiitosta.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaminen kestää kuusi vuotta. Kaksi ensimmäistä vuotta opiskellaan lääketieteeseen liittyviä perustietoja ja -taitoja. Tavoitteena on ihmisen rakenteen ja toiminnan ymmärtäminen. Lisäksi perehdytään elimistön solu- ja molekyylitason tapahtumiin. Teoriaopintojen ohella harjoitellaan myös vuorovaikutustaitoja ja tutustutaan lääkärin työhön monipuolisesti.

Opintojen edetessä siirrytään kliiniseen vaiheeseen, jonka aikana opitaan sairauksien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy sekä potilaan hoito ja kuntoutus. Kliinisen vaiheen opetuksessa painotetaan käytännön potilastyötä. Opintoihin sisältyy harjoittelua terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

Tutkimustyön voi aloittaa hyvässä ohjauksessa jo opiskeluaikana. Osan opinnoista voi myös suorittaa ulkomailla kansainvälisten vaihto-ohjelmien puitteissa. Kaikki opiskelijat saavat hyvät perusvalmiudet lääkärin kliiniseen työhön.

HAKEMINEN JA OPISKELIJAVALINTA

Lääketieteen lisensiaatin koulutus ohjelmaan voi päästä vain valintakokeen kautta. Yksipäiväinen valintakoe on toukokuussa. Valintakoe koostuu integroiduista tehtävistä, jotka pohjautuvat biologiaan, fysiikkaan ja kemiaan. Koe järjestetään valtakunnallisena yhteistyönä (sama koe samaan aikaan kaikilla koulutuspaikkakunnilla).

Hakija ei voi pyrkiä samanaikaisesti lääketieteen ja hammaslääketieteen eikä eläinlääketieteen koulutusohjelmiin

TUTKINNOT JA OPISKELUAJAT

Lääketieteen lisensiaatti (LL) 
360 opintopistettä, 6 vuotta