Takaisin

Ylijohtaja Tapio Kosusesta Itä-Suomen yliopiston Vuoden alumni

Itä-Suomen yliopisto myönsi Vuoden alumnin kunnianimityksen opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja, KT, dosentti Tapio Kosuselle. Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen ja akateeminen rehtori Jaakko Puhakka luovuttivat vuoden alumnille Itä-Suomen yliopiston standaarin ja siihen liittyvän kunniakirjan yliopiston kuudennessa vuosipäiväjuhlassa 26. maaliskuuta Joensuussa. Valinta vuoden alumniksi on Itä-Suomen yliopiston kunnianosoitus ansioituneelle kasvatilleen.

Tapio Kosunen on valmistunut peruskoulun luokanopettajaksi ja filosofian maisteriksi Joensuun yliopistosta. Hän on väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi Joensuun yliopistossa vuonna 1994. Väitöskirjan aiheena Kosusella oli edelleenkin ajankohtainen aihe Luokanopettaja kirjoitetun opetussuunnitelman käyttäjänä ja kehittäjänä. Hän on ollut Itä-Suomen yliopiston dosentti vuodesta 2001 alkaen ja Helsingin yliopiston dosentti vuodesta 2003 alkaen.

Joensuun yliopistossa tutkijana ja yliassistenttina toiminut Kosunen pitää opiskeluvuosia ja työskentelyä yliopistossa monin tavoin tärkeinä ja muistorikkaina.

– Yliopisto-opinnot Itä-Suomen yliopistossa ovat - niin uskon - tarjonneet hyvän koulutuspohjan eri tehtäviin, vahvan tieteellisen perustan sekä kyvyn etsiä, ymmärtää ja hyödyntää tutkimukseen perustuvaa tietoa ja siten antaneet valmiuksia ja eväitä kohdata työelämän haasteita, Kosunen sanoi puheessaan.

Kosusen mukaan Itä-Suomen yliopiston vahvuus on monitieteisyys, minkä mahdollisuudet on tunnistettu ja yliopistolla on kansainvälisen huipputason tutkimusalueiden lisäksi hyvässä kehitysvaiheessa olevia vahvoja tutkimusaloja. Opetusministeriön ylijohtajana työskentelevä Kosunen muistutti, että yliopistoihin tulevaisuuden tekijöinä kohdistuu nykypäivänä paljon odotuksia ja paineitakin.

– Yliopistojen tulee ottaa nykyistä vahvempi rooli kansallisessa rakennemurroksessa ja ongelmanratkaisussa. Edelläkävijyyteen tähtäävän pitkäjänteisen tutkimuksen rinnalla on annettava tilaa myös kokeilevalle otteelle.

Kosunen painotti niin yliopistojen yhteistyön syventämistä kuin myös alueellista yhteistyötä, jotta syntyisi vahvoja osaamiskeskittymiä. Hän toivoi, että Itä-Suomen yliopiston yhteistyö Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa tuo tarvittavaa osaamista ja uudistumiskykyä koko Itä-Suomen alueelle.

– Alueiden kilpailukyky on yhä enemmän riippuvainen globaalista kilpailukyvystä, Kosunen kiteytti.

Pohjaa yliopistojen väliseen yhteistyön syventämiseen ja työnjakoon on luotu juuri valmistuneissa yliopistojen yhdessä valmistelemissa tieteenalakohtaisissa rakenteellisen kehittämisen hankkeissa.

– Ehdotuksista osa vaatii valtakunnallisia ratkaisuja, mutta valtaosa on yliopistojen toteutettavissa, toivottavasti ripeään tahtiin, Kosunen arvioi.

Tapio Kosunen on luonut vaikuttavan uran koulutus- ja tiedepolitiikassa aloitettuaan vuonna 1999 opetusministerin erityisavustajana. Myöhemmin hän on toiminut opetus- ja kulttuuriministeriössä opetusneuvoksena ja neuvottelevana virkamiehenä sekä valtiosihteerinä. Nykyiseen virkaansa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtajaksi Kosunen nimitettiin vuonna 2013. Hän on työskennellyt Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston johtajana vuosina 2004–2013.

Kosusen tuntemus koulutuksen alalta on poikkeuksellisen monipuolinen. Ennen ministeriöuraansa hän työskenteli kymmenisen vuotta Joensuun kaupungin palveluksessa oppimateriaalikeskuksen johtajana, koulusuunnittelijana ja vs. opetuspäällikkönä sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä ja erikoissuunnittelijana. Luokanopettajaksi valmistuttuaan Kosunen toimi 80-luvun alussa opettajana Munkkiniemen ala-asteella.

Itä-Suomen yliopiston vuoden alumni valittiin viidettä kertaa. Aikaisempia alumneja ovat olleet valtiosihteeri Sari Raassina, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, Namibian yliopiston kansainvälisten asioiden johtaja Kenneth Matengu ja liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Vuoden alumnin painolaatuinen valokuva on saatavilla osoitteessa www2.uef.fi/nimityskuvat (Kuva: Ilpo Vuorivirta. Nimi mainittava kuvaa käytettäessä.)

Lisätietoja:
Ylijohtaja Tapio Kosunen, p. 029 533 0071, tapio.kosunen(at)minedu.fi, lisätietoja valinnasta rehtori Jukka Mönkkönen, p. 040 728 8057 ja akateeminen rehtori Jaakko Puhakka, p. 029 445 8018