Tutkimusneuvosto

Tutkimusneuvoston tehtävät

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen neuvottelukuntana (hallintojohtosääntö 26 §) toimii tutkimusneuvosto. Tutkimusneuvoston tehtävänä on avustaa akateemista rehtoria tutkimusstrategian laadinnassa, toteutuksessa ja seurannassa.

Tässä tehtävässä neuvosto
1)    koordinoi, arvioi ja tukee yksiköiden tutkimuksen strategiatyötä
2)    arvioi yliopiston tutkimuksen tasoa ja vaikuttavuutta
3)    seuraa ja arvioi yliopiston tieteellistä julkaisutoimintaa
4)    kehittää yliopiston kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä
5)    koordinoi ja kehittää yliopiston jatkokoulutusta ja tutkijakoulutoimintaa
6)    koordinoi ja kehittää täydentävän tutkimusrahoituksen hankintaa
7)    edistää tukijanurakehitystä ja tutkimusedellytyksiä
8)    koordinoi suurten tutkimusinfrastruktuureiden kehittämistä ja toimintaa
9)    kehittää yliopiston innovaatiotoimintaa

Tutkimusneuvoston kokoonpano

Ajalla 1.3.2014-31.12.2017, varsinaiset jäsenet (ja henkilökohtaiset varajäsenet):

 • Puheenjohtaja, akateeminen rehtori Harri Siiskonen
 • Dekaani Markku Filppula (varadekaani Pertti Väisänen), filosofinen tiedekunta
 • Professori Päivi Atjonen (professori Antti Raunio), filosofinen tiedekunta
 • Dekaani Jukka Jurvelin (varadekaani Elina Oksanen),luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
 • Professori Heli Peltola (hallintopäällikkö Arja Hirvonen), luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
 • Dekaani Hilkka Soininen (varadekaani Paavo Honkakoski), terveystieteiden tiedekunta
 • Professori Asla Pitkänen (professori Arto Urtti), terveystieteiden tiedekunta
 • Dekaani Sari Rissanen (varadekaani Matti Turtiainen), yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
 • Professori Päivi Eriksson (professori Toomas Kotkas), yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
 • Jatko-opiskelija Pasi Hirvonen, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta,  (jatko-opiskelija Heli Mutanen, filosofinen tiedekunta)
 • Jatko-opiskelija Jonna Weisell, terveystieteiden tiedekunta (jatko-opiskelija Aki Pajunoja, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta)
 • Sihteeri, tutkimuskoordinaattori Anu Liikanen, yliopistopalvelut