Väitöskirjan julkaiseminen

Kun tiedekunta on myöntänyt väittelyluvan, voi väitöskirjan julkaista. Väitöskirja julkaistaan yleensä sekä painettuna että elektronisessa muodossa.  Itä-Suomen yliopistolla sekä monilla tutkimuslaitoksilla on omia julkaisusarjoja, jotka julkaisevat väitöskirjoja. Noudata julkaisemisessa julkaisusarjan ohjeita. Lue lisää e-julkaisemisesta kirjaston sivuilta.

Väitöskirja on julkaistava vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta. Väittelijän tulee huolehtia siitä, että väitöskirja on nähtävissä yliopiston kirjastossa määräaikaan mennessä.

1. Väitöskirjan voi julkaista kun väittelijä on saanut tiedekunnalta väittelyluvan.

2. Jatko-opiskelija huolehtii väitöskirjan julkaisukuntoon saattamisesta. Julkaisusarjan toimittaja päättää tekstin muotoilusta. Jatko-opiskelija huolehtii myös väitöskirjan taitosta. Valmista taittopohjaa on suositeltava käyttää jo siinä vaiheessa kun jatko-opiskelija aloittaa väitöskirjansa kirjoittamisen. 

3. Jatko-opiskelija julkaisun tekijänä on vastuussa siitä että väitöskirjan sisältämiin mahdollisiin artikkeleihin ja muihin materiaaleihin on hankittu tekijän- ja julkaisuoikeudet. Artikkeliväitöskirja julkaistaan täydellisenä vain, jos artikkeleiden uudelleenjulkaisemiseen yliopiston sarjoissa on saatu niiden alkuperäiseltä kustantajalta kirjallinen lupa. Mikäli kustantajalla ei ole valmista verkkolomaketta tähän tarkoitukseen, kirjaston sivuilta löydät mallipohjan uudelleenjulkaisuluvan anomiseen. Tieto uudelleenpainatuksen luvasta merkitään näkyviin erilliselle sivulle kunkin artikkelin alkuun, sisällysluetteloon ja mahdollisten muiden luetteloiden jälkeen. Esim. ’ Julkaistu [kustannusyhtiön nimi] luvalla’ tai ’Printed with kind permission by [kustannusyhtiön nimi]’. 

4. Jatko-opiskelija hakee julkaisulupaa julkaisusarjan toimittajalta. Saatuaan julkaisuluvan, jatko-opiskelija tekee julkaisusopimuksen vastaavan toimittajan kanssa.

5. Opiskelija tai julkaisusarjan toimittaja (tiedekunnasta riippuen) pyytää julkaisun sarjanumerot kirjastosta lomakkeella.

6. Jatko-opiskelija antaa väitöskirjalle sisältöä kuvaavat asiasanat ja tarvittaessa luokituksen yhdessä kirjaston kanssa joko sähköpostitse tai tapaamalla vastuualueen tietoasiantuntijan.

7. Jatko-opiskelija hoitaa väitöskirjan käsikirjoituksen painoon.

8. Jatko-opiskelija tarkistaa koevedoksen. Julkaisusta otetaan aina vedos ennen julkaisemista. Vastaava toimittaja antaa painatusluvan.

9. Jatko-opiskelija huolehtii väitöskirjan painatuksesta ja jakelusta. Painosmäärä koostuu: vaihtokappaleista, kirjaston kokoelmakappaleista, vapaakappaleista, yliopistoyhteisölle jaettavista kappaleista, arkistokappaleesta sekä myyntikappaleista. Väitöskirja on ollut tapana toimittaa ainakin oman kampuksen rehtorille, oman tiedekunnan dekaanille sekä oman oppiaineen professoreille. Vastaväittäjälle ja kustokselle väitöskirjat toimitetaan hyvissä ajoin ennen väitöstilaisuutta. Kirjasto välittää yliopiston kustantamat väitöskirjat vaihtokumppaneille sekä liittää ne omaan kokoelmaansa. Kirjasto vastaa myös väitöskirjan myynnistä ja määrittelee väitöskirjan hinnan.

10. Jatko-opiskelijan tulee toimittaa väitöskirjan nähtäväksi oman kampuksensa yliopiston kirjastoon 10 päivää ennen väitöstilaisuuttaan.