Tutkimus filosofisessa tiedekunnassa

Strategiset tutkimusalueet tiedekunnassa

Kansainvälisen huipputason tutkimusalueet

  • Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen

Kehittyneet, vahvat tutkimusalueet

  • Oppiminen vuorovaikutteisissa ympäristöissä (Learning in Interactive Environments (LINE)

Tutkimus osastoilla

Humanistinen osasto

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Teologian osasto

Lisää tutkimushankkeita ja -verkostoja