Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi

Tutkimuseettiset toimikunnat tekevät tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia. Toimikunnat antavat lausuntoja tutkimuksen eettisestä hyväksyttävyydestä. Ennakkoarviointi ei siirrä tutkijan vastuuta omasta tutkimuksestaan ja sen eettisyydestä eettiselle toimikunnalla.

Lääketieteellinen ja terveystieteellinen tutkimus

Kun on kyse terveystieteellisestä tai lääketieteellisesst tutkimuksesta, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion tai sikiön koskemattomuuteen, ja jonka tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä, on tutkimukselle lain mukaan pyydettävä eettinen ennakkoarviointi sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta. Itä-Suomen yliopistossa tehtävän lääketieteellisen tutkimuksen arvioi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta. Toimikunnan noudattaa arviointityössään lakia lääketieteellisestä tutkimuksesta (1999/488).
 
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 

Lausuntopyynnöt ja ohjeet: 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta

Ihmistieteisiin luettava tutkimus

Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettinen toimikunta antaa lausuntoja ihmistieteisiin luettavista tutkimuksista. Toimikunta noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen eettisiä periaatteita, joihin lausuntopyynnön hakijan tulee tutustua:

Näillä sivulla kuvataan yliopiston Tutkimuseettisen toimikunnan toimintaa ja ohjeistusta tutkimuksen eettisestä arvioinnista.