Lahjoittaminen Itä-Suomen yliopistolle

Itä-Suomen yliopiston Tiedosta hyvä tulevaisuus -varainhankintakampanja toteutettiin valtion yliopistoille pääomittamisesta antamien ohjeiden mukaisesti 1.11.2014–30.6.2017. Rahankeräyslupa POL-2014-12629 (16.10.2014), luvan saaja Itä-Suomen yliopisto, lupa voimassa 16.10.2014 - 31.12.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

30.6.2017 päättyneessä Tiedosta hyvä tulevaisuus -kampanjassa lahjoituksia kertyi yli 6,4 miljoonaa euroa, josta noin 4 M€ oli kohdennettu koulutusaloille ja noin 2,4 milj. euroa yliopiston toimintaan yleisesti. Lääketieteiden ja farmasian koulutusala keräsi kohdennetuista lahjoituksista puolet, ja seuraavaksi eniten euromääräisiä lahjoituksia kohdentui kauppatieteiden koulutusalalle. Lahjoittajia oli yhteensä reilut sata yksityishenkilöä, yritystä, säätiötä ja muuta organisaatioita.

Lahjoitusvaroihin liittyvä valtion vastinrahoitus, noin 7,4 M€, on maksettu yliopistolle sen peruspääoman lisäyksenä. Lahjoitusten käyttö on kytketty tiedekuntien strategiseen henkilöstösuunnitteluun ja talousarvion laadintaan ja se käsitellään osana yliopiston talousarvion vuosittaista strategista rahoitusta.

 

LAHJOITTAMINEN KAMPANJAN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Lahjoittaminen Itä-Suomen yliopistolle on edelleen mahdollista, vaikka Tiedosta hyvä tulevaisuus -keräyskampanja on päättynyt. Yliopistoa voi tukea kohdennetulla lahjoituksella, jolloin lahjoitusvarat käytetään lahjakirjan ehdon mukaiseen tarkoitukseen.

Lahjoituksiin sisältyy verovähennysoikeus. Nämä lahjoitukset eivät täytä valtion vastinrahoituksen ehtoja.

Ohjeet tilisiirtona tehtäviin lahjoituksiin löytyvät vasemmasta sivupalkista kohdasta "tee lahjoitus".

 

VEROVÄHENNYS
Yhteisöt voivat tehdä vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron lahjoituksesta verovähennyksen.

1.1.2016 alkaen ovat myös yksityishenkilöt ja kuolinpesät voineet tehdä verovähennyksen vähentämällä puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron rahalahjoituksen.

Yksityishenkilöiden ja kuolinpesien tulee verovähennys saadakseen täyttää lomake 850 - 500 000 suuruisista lahjoituksista, jolloin yliopisto tekee ilmoituksen verohallinnolle lahjoittajan verovähennystä varten.

 

LISÄTIETOA LAHJOITTAMISESTA
Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 0294 45 8001, jukka.monkkonen(at)uef.fi
Akateeminen rehtori Harri Siiskonen, p. 0400 577 453, harri.siiskonen(at)uef.fi
Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen, p. 0294 45 8002, tuomo.merilainen(at)uef.fi
Talousjohtaja Matti Paavonsalo, p. 0294 45 8003, matti.paavonsalo(at)uef.fi
Yhteyspäällikkö Soile Kosunen, p. 0294 45 8080, soile.kosunen(at)uef.fi

 

UEF // Ajankohtaista