Tietolomake yksityishenkilöiden ja kuolinpesien lahjoitusten verovähennystä varten

Yksityishenkilöiden ja kuolinpesien on mahdollista saada 1.1.2016 alkaen verovähennys yliopistolle tekemistään 850 - 500 000 suuruisista lahjoituksista.

Verovähennyksen saamiseksi lahjoittajan tulee täyttää tietolomake, jolloin yliopisto tekee ilmoituksen verohallinnolle lahjoittajan verovähennystä varten.