Nimikko- ja testamenttirahastot

Itä-Suomen yliopiston nimikko- ja testamenttirahastojen varallisuus perustuu lahjoituksiin ja testamentteihin, jotka on kohdennettu niiden antajan lahjakirjalla määräämään tarkoitukseen. Nämä lahjoitukset eivät täytä valtion vastinrahoituksen ehtoja.

Yliopiston toiminnan hyväksi on muodostettu seuraavat rahastot:

1. Agnes ja Taavi Lehtisen -rahasto
2. Eino Räisäsen -rahasto
3. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen normaalikoulun stipendirahasto
4. Joensuun yliopiston juhlarahasto
5. Karjalan kulttuurin tutkimuksen -rahasto
6. Kauppatieteiden laitos
7. Marja-Terttu Korhosen rahasto
8. Markkinoinnin lahjoitusprofessuuri -rahasto
9. Matti ja Vappu Maukosen rahasto
10. Mauri ja Sirkka Wiljasalon rahasto
11. Musiikkitieteen rahasto
12. Neurotieteiden ja neurologian laitos
13. Ortodoksisen teologian rahasto
14. Puutalous- ja teknologia -rahasto
15. Savon Sanomien rahasto
16. Savonlinnan opettajakoulutuslaitoksen liikunnan sivuaineopintojen rahasto
17. Savonlinnan täydennyskoulutusrahasto
18. Siviilioikeuden professuuri -rahasto
19. Teollisuusneuvos Heikki Väänäsen -rahasto
20. Yrityksen taloustieteen rahasto

 

Lisätietoja: talousjohtaja Matti Paavonsalo, puh. 029 445 8003 tai matti.paavonsalo(a)uef.fi.