Publications 2019

 • Kurki, Tuulikki. ‘Border Crossing Trauma Seen Through Hyper-Naturalist Prose and Surreal Forms of Narration’ In Joachim Schlör and Johanna Rolshoven (eds.) Künstlerische Positionen und Ausdrucksformen zum Thema Mobilität und Migration. Mobile Culture Studies. The Journal 4, 2018, 39-56.
 • Laurén, Kirsi. Unohtamista uhmaten: Partisaanisodan muistelukulttuuri hiljaisena vastarintana. In: Outi Autti & Veli-Pekka Lehtola (Eds.), Hiljainen vastarinta, 269-294. Tampere: Tampere University Press.

Publications 2018

 • Laurén, Kirsi Maria. From silence to recovery. Traumatic narratives on Finnish borderlands. Ethnologia Fennica (vol. 45) Crisis and Recoveries.
 • Kurki, Tuulikki. Vastakkainasettelut ovat ikuisia? Book review of Kukku Melkas and Olli Löytty (eds.), Toistemme viholliset? Kirjallisuus kohtaa sisällissodan. Avain 4/2018, 87-89.
 • Jaago, Tiiu 2018. Multi-Dimensional Borders in Narration. - Folklore 73, pp. 145-160, http://www.folklore.ee/folklore/vol73/jaago.pdf (https://doi.org/10.7592/FEJF2018.73.jaago).
 • Jaago, Kalev & Tiiu Jaago 2018. Välitööd Maidla kohapärimuse kogumisel. Summary in English: The fieldwork in collecting Maidla's place lore. In: Läänemaa Muuseumi Toimetised XXI, Haapsalu: SALM, s 117-148, http://www.salm.ee/toimetised.
 • Jaago, Tiiu 2018. Trauma ja elulood. Summary in English: Trauma and life stories. In: Mäetagused 71, s. 111-141,  https://doi.org/10.7592/MT2018.71.jaago2.
 • Jaago, Tiiu 2018. Armastus ja trauma. – Kas sugu loeb? Folkloristide 13. talvekonverents. 8.-9. märtsil 2018. Nelijärve puhkekeskus. Teesid. Tartu: Tartu Ülikool, lk 23-24, https://www.flku.ut.ee/sites/default/files/fl/suguloeb_teesid_veeb.pdf
 • Kurki, Tuulikki: "Rajan kirjailijat: Venäjän Karjalan suomenkieliset kirjailijat tilan ja identiteetin kirjoittajina". SKS: Helsinki. [Border Writers: Finnish speaking writers of space and identity in Russian Karelia. Helsinki: Finnish Literature Society]. https://sks.kauppakv.fi/sivu/tuote/rajan-kirjailijat/2167482
 • Kurki, Tuulikki: "Rajoilla vai keskellä? Suomenkieliset kirjailijat Venäjän Karjalassa" in the blog "Vähäisiä Lisiä. Kirjoituksia kulttuurista, tutkimuksesta ja kulttuuriperinnöstä" published by the Finnish Literature Society.  Saatavilla: http://neba.finlit.fi/blogi/.

Publications 2017

 • Tanttu, Tarja: "Sitten uskaltaa kertoa omista asioista enemmän" - Maahanmuuttaja-asiakkaiden työvoimaneuvojan käsityksiä luottamuksen rakentamisesta asiointikeskustelussa. Prologi - Puheviestinnän vuosikirja 2017, 24-41.  Saatavilla: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/57043/prologi-2017_tanttu_verkkoon_uusi.pdf?sequence=1
 • Laurén, Kirsi: ”Siinä katottiin vähän aikaa konepistoolin suuaukkoa”. Traumaattiset kertomukset neuvostopartisaanien iskuista Lapissa ja Kainuussa jatkosodan aikana. Lähde: historiatieteellinen aikakauskirja, [S.I.], p. 43–62, joulu. 2017. ISSN 2489-6195. Saatavilla: https://lahde.journal.fi/article/view/67828
 • Kurki, Tuulikki, "Liikkuvat ihmiset - jähmettyneet kuvat". Kolumni Päivystävä humanisti -palsta, Karjalainen 13.5.2017.
 • Kurki, Tuulikki, Jaago, Tiiu, Kaskinen, Saija, Laurén, Kirsi, Tanttu, Tarja, "Traumatized Borders: Reviving Subversive Narratives of B/Order, and Other", KTL Newsletter 1/2017. http://www.uef.fi/fi/web/ktl/newsletter-arkisto
 • Kurki, Tuulikki. "Monitieteistä ymmärrystä nyt - kulttuurintutkija monitieteisen rajatutkimuksen kentällä".  A column in KTL Newsletter 1/2017. http://www.uef.fi/fi/web/ktl/newsletter-arkisto

Publications 2016

 • Kurki, Tuulikki, Laurén Kirsi, Kaskinen, Saija, Jaago, Tiiu & Tanttu, Tarja, "Traumatized Borders: Reviving Subversive Narratives of B/Orer, and Other" in Elore 2/2016.
 • Jaago, Tiiu 2016. Teekonnad ja piirid - elulood piiripoeetika vaatepunktist. Summary in English: Journeys and borders: Life stories from the aspect of border poetics. in Tiiu Jaago (ed.), Mäetagused. Piirid ja interdistsiplinaarsus, 65 / 2016, 65/2016, 95-116. http://www.folklore.ee/tagused/nr65/jaago.pdf
 • Kurki, Tuulikki "Arengud piiripärimuse ja piirirahva suunas?" in Tiiu Jaago (ed.), Mäetagused. Piirid ja interdistsiplinaarsus, 65 / 2016,13-30 (Article is translated in Estonian by Tiiu Jaago.)
 • Kurki, Tuulikki "Commentary of Plurality of pasts and boundaries: Evidence from the last hundred years of Estonia" in Approaches to Culture Theory, University of Tartu Press, Tartu. Editors K. Pärn, et al. Forthcoming.