Machine Learning for Speech

Time: 19-23 August 2019

Campus: Joensuu

Duration and credits: 1 week, 3 ECTS (lectures + practicals + learning diary) OR 5 ECTS (1 week lectures + practicals + learning diary + optional project work)
Teaching language: English
Level: Master and doctoral students
Max. number of attendees: not limited
Course coordinator: Tomi Kinnunen, tkinnu@cs.uef.fi  
Responsible department: School of Computing
Learning outcomes: modernin koneoppimisen menetelmien perusteet ja erityisesti niiden
soveltaminen puheteknologian sovelluksiin ja tutkimuskysymyksiin.

Content (text will be coming in English soon)

Basics of digital speech processing (one day)
Puhe akustisena ja kielellisenä objektina, digitaalisen puhesignaalin esitysmuodot,
taajuusmuunnokset, mel-kepstri, lineaariprediktio.
Basics of statistical pattern recognition and machine learning (1,5 days)
Ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen perusteet. Ohjattua oppimista esitellään klassisilla
koneoppimisella (Bayesin sääntö, normaalijakauma, sekoitemallit, ryhmittelyanalyysi, logistinen regressio, dimensioreduktio) ja myös esitellään moderneja syväoppimismalleja. Näissä malleissa
merkittäviä ovat klassinen eteenpäin syöttävät, konvolutiiviset ja rekursiiviset neuroverkot.
Speaker and language recognition as machine learning problem (one day)
Modernit datalähtöiset esitysmuodot vaihtuvamittaisille puhesignaaleille (mm. supervektori,
i-vektori, x-vektori) ja niiden tilastollinen mallinnus. Normalisointitekniikat.
Research problems of speech technology (1,5 days)
Puhujan- ja kielentunnistuksen tutkimusongelmia, mm. huijaushyökkäysten tunnistus,
ASVspoof-evaluointi, puhujakonversio, generative adversial network (GAN),
syväoppimistekniikoiden viimeisimmät menetelmät.
Modes of study: Lectures, practicals, learning diary
Study materials: delivered during the course
Evaluation criteria: pass/fail
Teachers: Lectures: Tomi Kinnunen (UEF), Ville Hautamäki (UEF), Stefan Werner (UEF), Abraham Woubie (UEF), Rosa Gonzalez-Hautamäki (UEF), post-doc N.N. and at least two lecturers outside UEF
Practicals: Ville Vestman, Trung Ngo Trong, Anssi Kanervisto