Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso

Kymenlaaksossa toteutetaan 1.3.2018–31.12.2020 Itä-Suomen yliopiston johdolla sosiaalityön kehittämishanke, jonka tavoitteena on vahvistaa alueen sosiaalista kestävyyttä. Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä vähentää sosiaalityöntekijöiden vajetta Kymenlaaksossa. Hankkeessa edistetään tutkimuspohjaista innovaatiotoimintaa ja koulutetaan sosiaalityöntekijöitä, jotka toimivat kehittämisosaajina. Sosiaalityön maisterikoulutus ja samanaikaisesti toteutettava kehittämistyö (SOCOBA-ekosysteemi) kytkeytyvät hankkeessa toisiinsa.