Homes beyond homes (HOBO)
multiple dwelling and everyday living in leisure spaces

This research consortium was funded by Academy of Finland during the years 2011-2015 from the research programme The future of living and housing (ASU-LIVE) (Project Nr. SA255424)

The project focused on the contemporary conditions, changes and futures of living and housing from the perspective of leisure lifestyles and recreational consumption of space. Being at home is not limited to the domain of the ‘permanent' residence. The concept of multiple dwelling was used to focus on how recreation is changing everyday living and housing for individual residents and households; associated socio-cultural, community and spatial change; and how it can and should be governed.

In Finland every fourth household owns a second home and every second has access to one. In many areas second homes are an equal or more important form of land use than ‘permanent' dwelling. This research positions Finland as a leading hub of an international multidisciplinary research network focused on second home tourism, leisure and housing research.

Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä vapaa-ajan ympäristöissä

Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä vapaa-ajan ympäristöissä on Suomen Akatemian Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman (ASU-LIVE) rahoittama tutkimuskonsortio (SA255424).

Tutkimuksessamme tarkasteltiin vuosina 2011-2015, kuinka vapaa-aika ja virkistys vaikuttavat asumisen valintoihin ja toteutumiseen. Koti ja asuminen eivät ole sidottuja yksinomaan vakituiseen asumiseen. Esimerkiksi Suomessa joka neljäs kotitalous omistaa vapaa-ajan asunnon ja joka toisella kotitaloudella on käytössään sellainen.

Hankkeessa käytettiin käsitettä monipaikkainen asuminen. Elämän ja arjen jakaminen useiden asuinpaikkojen kesken on nykyyhteiskunnassa kytkeytynyt yhä useammin virkistykseen ja vapaa-aikaan. Tutkimuksemme keskiössä ovat asukkaat ja kotitaloudet, heidän valintansa, asumisen tarpeensa ja tulevaisuuden suunnitelmansa. Tärkeä osa tutkimusta on myös se, miten yksilöiden valinnat ja monipaikkaisen asumisen vaikutukset kasaantuvat ja muuttavat yhteisöjä ja asumisen rakenteita ja heijastuvat uudenlaisina asumisen hallinnan ja ohjauksen tarpeina.

Konsortiohankkeemme kokoaa yhteen ryhmän johtavia kotimaisia ja kansainvälisiä matkailun ja vapaa-ajan asumisen tutkijoita (ks. people).