Uutisia ja tapahtumia

 

Helmikuu 2013: PROFILES lähijakso

PROFILES lähijakso alkoi yhteisellä keskustelulla, jonka aikana käytiin läpi kokemuksia opetuskokeiluiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Antti Lehtonen, edellisen vuoden koulutukseen osallistunut opettaja kertoi omista kokemuksistaan muiden opettajien ohella.

Paikalla oli myös kalifornialainen opettaja Janet English El Toro koulusta. Hän on kiinnostunut ongelmanratkaisusta luonnontieteen opetuksessa ja vierailee suomalaisissa kouluissa asian tiimoilta. Koulutukseen osallistuneita opettajia pyydettiin vastaamaan asiaa kartoittavaan alustavaan kyselyyn.

 

 

Opettajat pääsivät perehtymään sähköisiin oppimisympäristöihin, joita voidaan käyttää tutkivan oppimisen apuna erityisesti aineiston keräämisen, analyysin ja raportoinnin osalta.

 

 

Koulutuksen päätyttyä kokoonnuimme yhdessä lämpimien juomien ääreen ja keskustelimme päivän aiheista. Janet English kertoi opettamisesta omassa koulussaan Kaliforniassa ja jakoi kokemuksia oppilaitten kohtaamisesta luokassa. Opettajat saivat lopuksi ohjeita seuraavaksi alkavalle etäjaksolle Tuula Keinosen toimesta.

 

 

Syyskuu 2012: Konferenssi Berliinissä

Hankkeen yhteinen kansainvälinen konferenssi järjestettiin Berliinissä 24.-26.9.2012. Konferenssissa eri maiden opettajat esittelivät hankkeen aikana luomiaan opiskelukokonaisuuksia sekä tekemiään opetuskokeiluja. Tärkeää oli myös tavata kollegoja muista Euroopan maista.

 

  

Kuva: Berliinin konferenssiin osallistui edustajia 19 Euroopan maasta. Kuvan oikeudet: Freie Universität Berlin

Mukana olleet suomalaiset opettajat kokivat konferenssin erittäin antoisaksi. Kirkkoharjun koulun opettaja Antti Lehtonen esitteli konferenssissa laatimiaan fysiikan opiskelukokonaisuuksia. Antti kertoo:

Konferenssi oli täydellinen näköalapaikka koko PROFILES-projektiin. Siellä tunsi aidosti olevansa osa suurempaa liikettä, jonka yhteisenä päämääränä on etsiä muutosta luonnontieteiden opetukseen. Ensimmäisen päivän kohokohta oli odotetusti kokeiltujen opiskelukokonaisuuksien esittely postereiden avulla. Oli mukava tutustua eri maiden postereihin ja esitellä omaansa, mikä keräsikin mukavasti kiinnostuneita katseita. Postereissa oli nähtävissä myös kansallisia erityispiirteitä.

Toinen päivä oli varattu työpajoille. Aamupäiväni alkoi turkkilaisten työpajassa Lego-robottien rakentelulla ja ohjelmoinnilla. Iltapäivällä oli vuorossa tutustuminen yksinkertaisiin, arkisilla välineillä tehtäviin fysiikan demonstraatioihin tsekkiläissä ohjauksessa. Kolmannen päivän luennot eivät jääneet kiinnostavuudessaan edellisten jalkoihin. Konferenssin jälkeen vallitsi tunne, että oli oppinut jotain uutta ja olin monta kokemusta rikkaampi.
 

Tutustu Antin konferenssiposteriin.

Konferenssin kaikki esitykset on koottu kirjaan Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project (PDF-tiedosto, 6 Mt)

   

Elokuu 2012: PROFILES-koulutus

Uusi PROFILES-koulutus luonnontieteiden opettajille alkoi 31.8.2012. Tänä lukuvuonna on mukana 11 opettajaa eri puolilta maata. Ilmapiiri aloituskokoontumisessa oli innostunut. Luonnontieteiden opetuksen kytkeminen arkielämän tilanteisiin ja oppilaiden motivointi opiskeltaviin aiheisiin koettiin hyvin tärkeäksi. Prosessi jatkuu opiskelukokonaisuuksien kehittämisellä ja kokeiluilla kouluissa. Seuraavan kerran kokoonnutaan 30.11.12.

 

Huhtikuu 2012

27.4.2012 oli viimeinen yhteinen kokoontuminen lukuvuonna 2011-12 koulutuksessa mukana olleille opettajille. Kokoontumisessa koottiin yhteen kokemuksia ja hyviä käytänteitä. Yhdessä pohdittiin myös PROFILES-opiskelukokonaisuuksien kolmea eri vaihetta ja niiden merkitystä.

Kuva: Lukuvuoden kestänyt koulutus ja ammatillisen kehittymisen prosessi päätettiin pieneen juhlahetkeen.

 

Huhtikuu 2012: Työpaja

PROFILES-hanke järjesti työpajan opettajille Scifest -tiedetapahtuman yhteydessä.

 Kuva. PROFILES-työpaja SciFest -tapahtumassa 21.4.2012

 

Maaliskuu 2012: Kansainvälisiä kuulumisia

Maaliskuussa julkaistusta kansainvälisestä uutiskirjeestä selviää, mitä PROFILES-hankkeessa tehdään muissa maissa. Tutustu!

 

 

 

Helmikuu 2012: Konferenssi Israelissa

Hankkeessa on mukana toimijoita 19 Euroopan maasta. Kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että toimijat kokoontuvat säännöllisesti arvioimaan tehtyä työtä, vaihtamaan kokemuksia ja sopimaan yhteisistä jatkotoimista. Viimeisin kokoontuminen oli Ein Gedissa Israelissa 13.-16.2.2012. Kokoontumisessa saatiin mm. ensimmäisiä analysoituja tuloksia oppilaspalautteista koskien uusia luonnontieteiden opetuskokonaisuuksia. Suomesta koottiin palautetta yli 400 oppilaalta syyslukukaudella 2011. Tulosten mukaan oppilaat pitivät opetuskokeilujen tunneista merkittävästi enemmän kuin luonnontieteiden oppitunneista yleensä.

 

Kuva: Eri maiden edustajia yhteisessä kokoontumisessa Israelissa

 

Joulukuu 2011

Opettajien ammatillisen kehittymisen prosessissa ja siihen liittyvässä luonnontieteiden oppimateriaalien testaamisessa on tänä lukuvuonna mukana 25 opettajaa eri puolilta Suomea. Toinen yhteinen tapaaminen järjestettiin 2.12.2011. Tapaamisessa vaihdettiin kokemuksia PROFILES-tyyppisten opiskelukokonaisuuksien kokeiluista sekä tarkasteltiin mm. arvojen ja luonnontieteiden luonteen huomioimista luonnontieteiden opetuksessa.

Kuva: Luonnontieteiden luonteen pohdintaa 2.12.2011

 

Marraskuu 2011

Hankkeessa selvitetään yhteiskunnan eri toimijoiden näkemyksiä siitä, millaista luonnontieteellistä ymmärrystä tulevaisuudessa tarvitaan ja mitä tietoja ja taitoja tulisi saavuttaa luonnontieteiden opetuksessa. Tutustu tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tuloksiin:

Delphi-raportti, 1. vaihe

 

Syyskuu 2011

PROFILES:ssa korostetaan opettajien ammatillisen yhteistyön kehittämistä, verkostoitumista ja hyvien käytänteiden levittämistä paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Suomessa järjestettävien kokoontumisten lisäksi hankkeessa järjestetään kansainvälisiä konferensseja, joihin hankkeeseen osallistuvilla opettajilla on mahdollisuus osallistua. Seuraava yhteinen konferenssi järjestetään syksyllä 2012 Berliinissä.

Kuva: Kokemusten jakamista aloitustapaamisessa.

 

Elokuu 2011

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa, lukuvuonna 2011-2012, Suomesta on mukana 27 opettajaa eri puolilta maata. Opettajien ammatillisen kehittymisen prosessia tuetaan järjestämällä koulutuspäiviä ja tapaamisia. Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen järjestettiin Joensuussa 26.8.2011.


Kuva: PROFILES-opettajia aloitustapaamisessa Joensuussa 26.8.2011

Ensimmäisessä kokoontumisessa tarkasteltiin PROFILES-lähestymistapaa luonnontieteiden opetukseen ja sovittiin opiskelukokonaisuuksien kokeilemisesta kouluissa. Tunnelma oli innostunut ja tämän tyyppiselle opiskelumateriaalille koettiin olevan tarvetta: opiskeltavien aiheiden kytkeminen oppilaan arkielämään ja aiheeseen motivointi luovat otollisen lähtökohdan luonnontieteiden oppimiselle.
 

 

Joulukuu 2010: PROFILES-hankkeen aloitusseminaari

Hankkeen aloitustapaaminen järjestettiin Berliinissä joulukuussa 2010. Hankkeessa on mukana 22 partneria 19 Euroopan maasta.