Studiehelheterna

1. CSI Vem är skyldig till trafikolyckan

 • Riktade till högstadieskolans klasser 7-9  &&&&&hdfghdfghdfgdfg & till gymnasieklass FY1.
 • Denna studiehelhet anknyter till hastighet och acceleration/retardation, den går också lätt att integrera med ämneshelheter som trafik och säkerhet. (pdf)

 

2. Gör elräkningen min familj glad

 • Riktade till högstadieskolans klasser 7-9.
 • Denna studiehelhet behandlar elkonsumtion i hemmen och tar även en blick på trygg användning av elektricitet och elektriska apparater.
  (pdf)

 

 

 

3. Hur cirkulerar vattnet i naturen?

 • Riktade till högstadieskolans klasser 7-9.
 • I studiehelheten bekantar eleverna sig med vattnets egenskaper och cirkulation. (pdf)

 

4. Hur fungerar en generator?

 • Riktade till högstadieskolans klasser 7-9.
 • Hur fungerar en generator? – i studiehelheten sätter eleverna in sig i olika sätt att producera elektricitet och funderar kring dess för- och nackdelar. (pdf)

 

5. Hur kan vi skydda statyer och bultar m.m. mot korrosion?

 • Riktade till högstadieskolans klasser 7-9.
 • Meningen med forskningen är att eleverna upptäcker vad det kommer sig av att statyer och olika fastsättningssystem av metall utomhus utsätts för korrosion. (pdf)

 

 

 

 

6. Hur produceras energi i 2020-talets Finland?

 • Riktade till högstadieskolans årskurs 9.
 • I denna studiehelhet bekantar man sig med olika metoder att producera energi, deras för- och nackdelar, kraftverkens funktionsprinciper, råvarors tillgång, olika energiproduktionsmetoders miljöeffekter och behandling av avfall som bildas i produktion. (pdf)

 

7. Carleborgsskolans kriminalare

 • Riktade till högstadieskolans årskurs 9.
 • Denna studiehelhet anknyter till hastighet och acceleration/retardation, den går också lätt att integrera med ämneshelheter som trafik och säkerhet. (pdf)

 

 

 

 

8. Hur skydda hörseln och använda mp3-spelare?

 • Riktade till högstadieskolans klasser 7-9.
 • I studiehelheten "Hur skydda hörseln och använda mp3-spelare?" bekantar man sig med ljudet som ett fysikaliskt fenomen. (pdf)

 

 

9. Kan vi lita på att järnbron håller?

 • Riktade till högstadieskolans klasser 7-9.
 • Meningen med forskningen är att redogöra för eleverna olika sätt att skydda en metallbro (järn-) från miljöns inverkan (korrosion). (pdf)

 

 

 

10. Tävling – Spara elektricitet!

 • Riktade till högstadieskolans klasser 7-9.
 • Uppgiften i den här tävlingen är att komma på fem genomförbara idéer, med vars hjälp man kan spara så många euro som möjligt, d.v.s. göra elräkningen så mycket mindre som möjligt, på ett år och således också spara på naturresurser. (pdf)

 

 

 

11. Vad händer med isbiten i min lemonad?

 • Riktade till högstadieskolans klasser 7-9.
 • I läroplan används partikelmodellen för att förklara ämnens struktur. I forskningar om inlärning har man ändå märkt att elever inte alltid kan bilda sig en relevant modell av partikelstrukturen. (pdf)

 

 

 

 

12. Vad händer med majskornet vid uppvärmning?

 • Riktade till högstadieskolans klasser 7-9.
 • I studiehelheten kombineras den från hemmet bekanta tillagningen av popcorn och en naturvetenskaplig forskningsprocess. (pdf)

 

 

13. Vattnets specifika värmekapacitet

 • Riktade till högstadieskolans klasser 7-9.
 • I denna studiehelhet, om vattnets specifika värmekapacitet, bekantar man sig med värmeenergins bevarande och ämnens specifika värmekapacitet genom experimentellt grupparbete. (pdf)

 

 

14. Återvinning

 • Riktade till högstadieskolans klasser 5-6.
 • Studiehelhet startas under gymnastiklektion med återvinningslekar, varefter man övergår till forskningsarbete. (pdf)