PROFILES-opiskelukokonaisuudet

PROFILES-hankkeessa mukana olevat opettajat kokeilevat omien luokkiensa kanssa uuden tyyppisiä luonnontieteiden opiskelukokonaisuuksia. Lähtökohtana opiskelukokonaisuuksissa on jokin arkielämän tai yhteiskunnan todellinen eli autenttinen tilanne, johon luonnontieteellinen tieto kytketään. Tavoitteena on edistää oppilaiden ongelmanratkaisutaitoja ja opitun tiedon soveltamista arkipäivän tilanteissa.  

Tutustu PROFILES-opiskelukokonaisuuksien rakenteeseen ja opettajien kokemuksiin. Opiskelukokonaisuudet löydät oppiaineittain vasemman reunan valikosta.

 

Esimerkki PROFILES-opiskelukokonaisuudesta:

CSI Joensuu: Kuka on syyllinen liikenneonnettomuuteen?

  • Suunnattu yläkoulun 7.-9. luokille ja lukion FY1-kurssille.
  • Opiskelukokonaisuudessa oppilaat joutuvat ratkaisemaan syyllisen liikenneonnettomuuteen käyttäen apunaan liikkeenmalleja. (pdf)