Fysiikan opiskelukokonaisuudet

1. Miten generaattori toimii?

 • Suunnattu yläkoulun 7.-9. luokille.
 • Opiskelukokonaisuudessa mietitään erilaisia sähköntuotanto tapoja ja generaattorin toiminnan pääpiirteitä. (pdf)

   

2. Miten suojata kuuloa ja käyttää mp3-soitinta?

 • Suunnattu yläkoulun 7.-9. luokille.
 • Opiskelukokonaisuudessa  oppilaat perehtyvät äänenpaineeseen ja ihmisen kuuloaistiin. (pdf)  


 

3. Miten turvaat Suomen energiavarat tulevaisuudessa?

 • Sunnattu lukion FY2-kurssille.
 • Opiskelukokonaisuudessa oppilaat saavat tehtäväkseen miettiä hiilivoimaloiden tulevaisuutta. (pdf)


 

4. Mitä energiamuotoja EU:ssa tuetaan seuraavat 20 vuotta?

 • Suunnattu yläkoulun 7.-9 luokille.
 • Opiskelukokonaisuudessa oppilaat perehtyvät erilaisten energiamuotojen hyötyihin ja haittoihin draaman avulla. (pdf)

 

5. Kuivauksen monet mahdollisuudet

 • Suunnattu alakoulun 5.-6. luokille.
 • Opiskelukokonaisuudessa mietitään vaatteiden kuivattamista luonnonilmiönä. (pdf) 

6. Luonnotieteellistä toimintaa

 • Suunnattu yläkoulun 7.-9. luokille.
 • Opiskelukokonaisuudessa perehdytään luonnontieteelliseen toimintaan, kuten havainnointiin ja keskusteluun johtopäätöksistä. (pdf)

 

  

7. CSI Joensuu: Kuka on syyllinen liikenneonnettomuuteen?

 • Suunnattu yläkoulun 7.-9. luokille ja lukion FY1-kurssille.
 • Opiskelukokonaisuudessa oppilaat joutuvat ratkaisemaan syyllisen liikenneonnettomuuteen käyttäen apunaan liikkeenmalleja. (pdf)

 

 

 

8. Ihmemaan Liisan seinä- ja ikkunaratkaisut

 • Suunnattu lukio FY2 -kurssille.
 • Tässä opiskelukokonaisuudessa oppilas perehtyy talon seinä- ja ikkunaratkaisujen kautta lämpö- ja energiakysymyksiin.

 

 

 

 

 

 

9. Kilpailu – Säästä sähköä!

 • Suunnattu yläkoulun 7.-9. luokille.
 • Tehtävänä tässä kilpailussa on keksiä viisi hyvää ja toteutumiskelpoista ideaa, joiden avulla voidaan säästää sähkölaskussa mahdollisimman paljon euroja vuositasolla ja näin myös luonnonvaroja. (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

10. Miksi talon lämmittäminen maksaa niin paljon?

 • Suunnattu yläkoulun 7.-9. luokille.
 • Tehtävänä on suunnitella omakotitaloon lämmitysmuoto ja päättää rakennusmateriaali huomioiden kustannukset. (pdf)

 

 

11. Mistä Duudsonin putoaminen riippuu?

 • Suunnattu lukion FY1 -kurssille.
 • Tämä opiskelukokonaisuus on tutkimusaihio fysiikan peruskurssille liittyen liikkeen mittaamiseen ja mittauksen itsenäiseen suunnitteluun sekä mittauksesta saatujen tulosten analysointiin. (pdf)

 

 

 

12. Miten tuotetaan energiaa 2020-luvun Suomessa?

 • Suunnattu yläkoulun 9. luokalle.
 • Tässä opiskelukokonaisuudessa tutustutaan energiantuotantotapoihin, niiden hyviin ja huonoihin puoliin, voimalaitoksen toimintaperiaatteeseen, raaka-aineiden riittävyyteen, energiantuotantotavan ympäristövaikutuksiin ja tuotannossa syntyvän jätteen käsittelyyn. (pdf)

 

13. Mitä tapahtuu jääpalalle limonadissani?

 • Suunnattu yläkoulun 7.-9. luokille.
 • Opiskelukokonaisuudessa "Mitä tapahtuu jääpalalle limonadissani?" oppilaat tutkivat arkielämästä tuttuja ilmiötä mm. jääpalan sulamista ja veden jäätymistä. Näiden tutkimusten avulla he pyrkivät kehittämään itselleen mallin aineen rakenteesta. (pdf)

 

 

 

 

 

 

14. Nuori näkemys uudesta lämpövoimalasta

 • Suunnattu lukion kursseille.
 • Opiskelukokonaisuudessa opiskelijat perehtyvät erilaisiin tapoihin tuottaa lämpöä ja sähköä. (pdf)

 

 

15. Veden ominaislämpökapasiteetti

 • Suunnattu yläkoulun 7.-9. luokille.
 • Veden ominaislämpökapasiteetti opiskelukokonaisuudessa perehdytään lämpö-energian säilymiseen ja ominaislämpökapasiteettiin kokeellisen ryhmätyöskentelyn avulla. (pdf)

 

 

16. Ydinenergia – hyvä vai paha?

 • Suunnattu lukion FY8 -kurssille.
 • Opiskelukokonaisuudessa "Ydinenergia – hyvä vai paha?" oppilaat tutustuvat ydinenergian perusperiaatteisiin. (pdf)

 

 

 

Kuvat:
www.flickr.com/
photos/jamesclay, www.flickr.com/SkipBradley, www.flickr.com/WaqqasAkhtar, www.flickr.com/MagalieL'Abbé, www.flickr.com/waltstoneburner, www.flickr.com/SharonDrummond, www.flickr.com/BenSalter, duudsonit.com, www.flickr.com/MohamedSaeed, www.flickr.com/duuso, www.flickr.com/PastSide, www.flickr.com/mcbridejc, www.flickr.com/AnssiKoskinen.