Biologian opiskelukokonaisuudet

1. Kierrätys

  • Suunnattu alakoulun 5.-6. luokille.
  • Opiskelukokonaisuudessa oppilaat perehtyvät kierrätykseen usealla tavalla. (pdf)

      

2. Maidoista parhain

  • Suunnattu alakoulun 5.-6. luokille.
  • Opiskelukokonaisuudessa oppilaat miettivät kuluttajan näkökulmasta maidon ostamista. (pdf)

 

3. Mistä voin saada luotettavaa tietoa lääkkeistä?

  • Suunnattu yläkoulun 7.-9. luokille.
  • Opiskelukokonaisuudessa oppilaat arvioivat lääkeaiheisten lähteiden luotettavuutta. (pdf)

 

 

4. Voiko oikeus luottaa valheenpaljastuslaitteeseen?

  • Suunnattu yläkoulun 7.-9. luokille.
  • Opiskelija tekee omien kokeellisten tutkimustensa sekä kirjallisuuden perusteella perustellun päätöksen valheenpaljastuslaitteen luotettavuudesta. (pdf)

Kuvat:

www.flickr.com/kristienberghs