Our publications

We produce various insights and information for tourism businesses, developers and researchers in forms of scientific publications, reports and other publications.

Scientific publications

2017

Pesonen J. & Pasanen K. 2017. A Closer Look at Tourist Information Search Behaviour When Travelling Abroad: What Is the Role of Online Marketing in Choice of Destination?.Teoksessa: Schegg R, Stangl B (toim.) Information and Communication Technologies in Tourism 2017. Springer. s. 431-443.

Pesonen, J., & Tussyadiah, I. (2017). Peer-To-Peer Accommodation: Drivers and User Profiles. In Collaborative Economy and Tourism (pp. 285-303). Springer International Publishing.

 

2016

Drivers and barriers of peer-to-peer accommodation stay - an exploratory study with American and Finnish travellers. Tussyadiah Iis P, Pesonen Juho. Current Issues in Tourism. 2016.

Tourism value chains revisited and applied to rural-wellbeing tourism. Hjalager Anne-Mette, Tervo-Kankare Kaarina, Tuohino Anja. Tourism Planning & Development. 2016.

Defining 'rurality' for rural wellbeing tourism - Halfacree's triad in practical level tourism development in Northern Europe. Tervo-Kankare Kaarina, Tuohino Anja. Nordia Geographical Publications Yearbook. 2016.

Confronting the social debate: A study of the distribution of Russian recreational properties in Eastern Finland. Hannonen Olga, Lehtonen Olli, Toivakka Maija. Norwegian Journal of Geography. 2016.

Residents' attitude toward tourism in Zwierzyniec town. Tucki Andrzej, Tuohino Anja. Economic Problems of Tourism (EPT). 2016.

Socio-Economic Factors and Psycho-Physical Well-Being as Predictors of Sauna Use Among Male University Students. Podstawski Robert, Choszcz Dariusz, Honkanen Antti, Tuohino Anja, Kolankowska Ewelina. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. 2016

Substitute or addition to hypermobile lifestyles? Second home mobility and Finnish CO2 emissions. Adamiak Czeslaw, Hall C Michael, Hiltunen Mervi J, Pitkänen Kati. Tourism geographies. 2016.

Use of Social Media for New Service Development by Finnish Event and Festival Organizers. Pasanen Katja, Konu Henna. Event Management. An International Journal. 2016.

Vapaaehtoistyöntekijöiden motivaatiot ja sitoutuneisuus kulttuuritapahtumaan: Case Ilosaarirock. Pesonen Juho, Holmberg Ida, Komppula Raija. Matkailututkimus. 2016.

Rural Wellbeing Tourism Destinations - Demand Side Viewpoint. Pesonen Juho, Tuohino Anja. The Routledge Handbook of Health Tourism. 2016.

Robust Innovation Anchors in Rural Wellbeing Tourism. Hjalager Anne-Mette, Tervo-Kankare Kaarina, Tuohino Anja, Konu Henna. Global Dynamics in Travel, Tourism, and Hospitality. 2016.

Cross-Border Health Tourism Collaborations: Opportunities and Challenges. Konu Henna, Smith Melanie. The Routledge Handbook of Health Tourism. 2016.

 

 

2015

A Local Perspective on Cross-Border Tourism. Russian Second Home Ownership in Eastern Finland. Honkanen Antti, Pitkänen Kati, Hall C Michael. International Journal of Tourism Research. 2015.

Activity-based market segmentation of rural well-being tourists. Comparing online information search. Pesonen Juho, Tuohino Anja. Journal of Vacation Marketing. 2015.

Borders and Second Home Tourism: Norwegian and Russian Second Home Owners in Finnish Border Areas. Hannonen Olga, Tuulentie Seija, Pitkänen Kati. Journal of Borderlands Studies. 2015.

Developing a forest-based wellbeing tourism product together with customers - An ethnographic approach. Konu Henna. Tourism Management. 2015.

Developing nature-based tourism products with customers by utilising the Delphi method. Konu Henna. Tourism Management Perspectives. 2015.

Environmental perceptions of second home tourism impacts in Finland. Hiltunen Mervi J, Pitkänen Kati, Halseth Greg. Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability. 2015.

Everything's intertwined! -Exploring core -related and (seemigly) non-related customer experiences. Lipkin Michaela, Konu Henna. Proceedings of QUIS14: Accelerate the Impact of Service Research. 2015.

Health, well-being and second homes: An outline of current research and policy challenges. Åkerlund Ulrika, Pitkänen Kati, Hiltunen Mervi J, Overvåg Kjell, Müller Dieter K, Kahila Petri. Matkailututkimus. 2015.

Impacts of Peer-to-Peer Accommodation Use on Travel Patterns. Tussyadiah Iis P, Pesonen Juho. Journal of Travel Research. 2015.

In Search of the Sense of Finnish Lakes - A Geographical Approach to Lake Tourism Marketing. Tuohino Anja. 2015

Lake-Destination Image Attributes: Content Analysis of Text and Pictures. Rodrigues Ana Isabel, Correia Antonia, Kozak Metin, Tuohino Anja. Marketing Places and Spaces. 2015.

Making It Right the Third Time? Pursuing Satisfaction and Loyalty in a Double Service Recovery. Räikkönen Juulia, Honkanen Antti. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 2015.

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen hallinnan haasteet kunnissa. Vepsäläinen Mia, Strandell Anna, Pitkänen Kati. Yhdyskuntasuunnittelu. 2015.

On the Way to Sustainable (Well-Being) Tourism Destination? The Case of Savonlinna Town in Finland. Tuohino Anja, Honkanen Antti. Tourism Analysis: An Interdisciplinary Tourism & Hospitality Journal. 2015.

Physical Fitness Classification Standards for Polish Early Education Teachers. Podstawski R, Honkanen A, Boraczynski T, Boraczynski M, Mankowski S, Choszcz D. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. 2015.

ProWell - towards a new understanding of rural wellbeing tourism. Hjalager Anne-Mette, Tervo-Kankare Kaarina, Tuohino Anja, Konu Henna. 2015

Second home tourism in Finland - Perceptions of citizens and municipalities on state and development of second home tourism. Czeslaw Adamiak, Mia Vepsäläinen, Anna Strandell, Mervi J. Hiltunen, Kati Pitkänen, C. Michael Hall, Janne Rinne, Olga Hannonen, Riikka Paloniemi, Ulrika Åkerlund. 2015

Senior Travellers as Users of Online Travel Services: A Qualitative Enquiry. Pesonen Juho, Komppula Raija, Riihinen Annina. Information and Communication Technologies in Tourism 2015. Proceedings of the International Conference in Lugano, Switzerland, February 3 - 6, 2015. 2015.

Targeting Rural Tourists in the Internet: Comparing Travel Motivation and Activity-Based Segments. Pesonen Juho. Journal of Travel & Tourism Marketing. 2015.

The influence of socioeconomic and psychological factors on the popularity of sauna treatments among female university students. Podstawski Robert, Honkanen Antti, Tuohino Anja, Gizinska Renata. BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY. 2015.

Tourism engagement: co-creating well-being: Proceedings of the 6th Advances in Tourism Marketing Conference, Joensuu, Finland, 8.-10.9.2015. Pesonen Juho, Komppula Raija. 2015

Traveler dress and styles in India: a comparative study. Hottola Petri. Journal of Tourism and Cultural Change. 2015.

Typology of senior travellers as users of tourism information technology. Pesonen Juho, Komppula Raija, Riihinen Annina. Information Technology & Tourism. 2015.

Vapaa-ajan asumisen muutos haastaa suunnittelukäytännöt. Strandell Anna, Vepsäläinen Mia, Pitkänen Kati. Ympäristö. 2015.

Wellbeing Tourism Policy Implementation: a 'new institutionalist' Multi-country Comparison. Correia Fernando, Dluzewska Anna, Baltova Stella, Tuohino Anja. Tourism engagement: co-creating well-being: Proceedings of the 6th Advances in Tourism Marketing Conference, Joensuu, Finland, 8.-10.9.2015. 2015.

 

 

Reports

2017

Konu Henna, Tyrväinen Liisa, Pesonen Juho, Tuulentie Seija, Pasanen Katja, Tuohino Anja. 2017. Uutta liiketoimintaa kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön ympärille - Kirjallisuuskatsaus. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 45/2017

 

2016

Luonnollisen hyvinvointimatkailun kotimaiset ja kansainväliset kohderyhmät. Pasanen Katja, Tuohino Anja. Luonnollinen hyvinvointimatkailu - tulevaisuuden suunnannäyttäjinä tutkimustieto ja teknologia.

Matkakohteen ja matkailuyritysten digitaalisen markkinoinnin strategia, johtaminen ja mittaaminen. Pesonen Juho

Saimaan matkailulle potentiaaliset asiakassegmentit ja tuotteet segmenteittäin. Pasanen Katja, Pesonen Juho.

Kansainvälisten matkailijoiden matkakohteen valinta. Pasanen Katja, Pesonen Juho

Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa (Ekosertifikaatit ja vähähiilisyys, osa 2). Pesonen Juho

Suomalaisen vapaa-ajan asumisen ja mökkeilyn merkitys ulkomaalaisille matkailijoille ja vapaa-ajan asukkaille. Vepsäläinen Mia

Japanilaiset matkailijat Suomessa: potentiaaliset asiakkaat Saimaan alueelle. Pasanen Katja, Pesonen Juho.

Kiinalaiset matkailijat Suomessa: potentiaaliset asiakkaat Saimaan alueelle. Pasanen Katja, Pesonen Juho.

Saksalaiset matkailijat Suomessa: potentiaaliset asiakkaat Saimaan alueelle. Pasanen Katja, Pesonen Juho.

Venäläiset matkailijat Suomessa: potentiaaliset asiakkaat Saimaan alueelle. Pasanen Katja, Pesonen Juho.

Uutta liiketoimintaa kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön ympärille – Kirjallisuuskatsaus. Konu Henna, Tyrväinen Liisa, Pesonen Juho, Tuulentie Seija, Pasanen Katja, Tuohino Anja

2015

Suomalainen maaseutu hyvinvointimatkailun sisältönä: FINRELAX® - Suomalainen maaseutumatkailu hyvinvointimatkailun sisältönä ja toimintaympäristönä -hankkeen loppuraportti. Tuohino Anja, Eronen Riitta, Konu Henna. 2015

Kesämökistä kakkosasunnoksi. Pitkänen Kati, Hiltunen Mervi J, Adamiak Czeslaw, Furman Eeva, Hall C. Michael, Hannonen Olga, Kietäväinen Aasta, Paloniemi Riikka, Rinne Janne, Strandell Anna, Tuulentie Seija, Vepsäläinen Mia, Åkerlund Ulrika. Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet. 2015.

Kulttuurimatkailun vaikuttavuusindikaattorit. Esiselvityshankkeen 2013-2015 loppuraportti. Mikkonen Jenni, Pesonen Juho, Honkanen Antti. 2015

Kylämökkeily Suomessa: vapaa-ajan asuminen maaseudun kylissä ja taajamissa. Vepsäläinen Mia, Hiltunen Mervi J.. 2015

Pelillisyyden ja asiakkaan osallistamisen hyödyntäminen elämysmatkailualan palvelukehityksessä: asiakkaan osallistaminen elämysmatkailupalveluiden kehittämisessä -hankkeen raportti. Heikkilä Keijo, Komppula Raija, Pesonen Juho. 2015

Tapahtumat matkakohteen imagon rakentajina : hankkeen loppuraportti. 1.9.2013 - 31.12.2014. Mikkonen Jenni, Lahovuo Ira. 2015

Vapaa-ajan asuminen Suomessa - Asukas- ja kuntakyselyn tuloksia vapaa-ajan asumisen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Czeslaw Adamiak, Mia Vepsäläinen, Anna Strandell, Mervi J. Hiltunen, Kati Pitkänen, C. Michael Hall, Janne Rinne, Olga Hannonen, Riikka Paloniemi, Ulrika Åkerlund.. 2015

 

Other publications

Hyvinvointimatkailija menee saunaan ja laittaa huolet naulaan. Tuohino Anja, Eronen Riitta. Matkailusilmä. 2015.