Varhaiskasvatuksen opiskelijaksi avoimen yliopiston kautta

Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston ja Avoimen yliopiston yhteistyönä kehittämä uusi väylä mahdollistaa pääsyn tutkinto-opiskelijaksi ilman VAKAVA-koetta! Väyläpilottiin valitaan 20 opiskelijaa suorittamaan avoimessa yliopistossa väyläpilotin opinnot 25 op, joiden perusteella voi hakea varhaiskasvatuksen opettaja-opiskelijaksi yhteishaussa keväällä 2020. 

Ala: kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus
Vastaava yliopisto: Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika:  HAKU  PÄÄTTYNYT
Yhteishaku tutkinto-opiskelijaksi 18.3. – 1.4.2020
Opintopisteet: 25 op
Hinta: Perusopintokokonaisuus 250 e 

Mikä on varhaiskasvatuksen väyläpilotti? 

Varhaiskasvatuksen väyläpilotissa opiskellaan kasvatustieteellisen alan perusopinnot (painotuksena varhaiskasvatus) 25 op Avoimessa yliopistossa syksystä 2019 alkaen. Väyläpilottiopintoihin valitaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Suoritettuaan vaaditut opinnot vähintään hyvin tiedoin (3/5) opiskelija voi hakea niiden perusteella tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon.
Avoimen väylässä hakevat kutsutaan samaan soveltuvuuskokeeseen, kuin päävalinnassa hakevat. Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeessa saatavan pistemäärän perusteella.
 

Väyläpilotin opinnot: Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (painotuksena varhaiskasvatus) 25 op 

Väyläpilotin opiskelija hyötyy

  • Mahdollisuus aloittaa opinnot joustavasti Avoimessa yliopistossa vaikka työn ohessa.
  • Mahdollisuus Avoimen yliopiston opinnoilla varmistua omasta alasta.
  • Osa tutkinnosta suoritettuna jo valmiiksi Avoimessa yliopistossa.
  • Opiskeluvalmiudet paranevat eikä ensimmäinen vuosi syö opinto-oikeusaikaa varsinaisilta opinnoilta. 

 

Suoritustapa

Opinnot ovat suoritettavissa pääosin verkkovälitteisesti ja niissä on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. 

Maksut 

Avoimen yliopiston opinnot maksavat 10 €/ opintopiste ilmoittautuessasi opintokokonaisuuteen. Pilottiopinnot koostuvat seuraavista opinnoista:

Tutustu opinto-oikeuksiin ja opintomaksuihin Avoimessa yliopistossa. 

Opiskelijavalinta

Kasvatustieteellisen alan (painotuksena varhaiskasvatus) perusopintoihin valittiin 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Väyläpilotin opiskelijat voivat hakea Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen yhteishaussa 18.3. – 1.4.2020.
Väyläkriteerit kevään 2020 yhteishaussa.

Mitä varhaiskasvatuksen opettaja tekee? 

Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa opiskellaan kandidaatin tutkinto, joka tuottaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan kelpoisuuden. Kandidaatin tutkinnon pääaine on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus.

Opinnoissa perehdytään pienten lasten kasvatukseen, opetukseen ja hoivaan sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikkaan. Opintojen myötä hallitset lapsen luontaisen kehitysprosessin, osaat tarkastella oppimisympäristöjä ja pedagogisia ratkaisuja sekä arvioida kriittisesti varhaiskasvatuksen ilmiöitä oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Tutustu:

Lisätietoja

Kasvatusalan opinnoista Avoimessa yliopistossa vastaa suunnittelija Sari Hakkarainen, sari.hakkarainen@uef.fi, 050 466 8554. Lisätietoja antavat myös Avoimen yliopiston opinto-ohjaajat.