Back

Yliopiston hallitus hyväksyi vuoden 2019 talousarvion

Itä-Suomen yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 13. joulukuuta yliopiston vuoden 2019 talousarvion. Ensi vuoden talousarvio on 2,1 milj. euroa alijäämäinen ja sen avulla pystytään turvaamaan tiedekuntien toiminnan resurssit.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä yliopistolain mukainen valtionrahoitus vähenee 1,7 milj. euroa vuodesta 2018. Tiedekuntien täydentävän rahoituksen tavoite on 69,5 milj. euroa. Ensi vuoden investointien arvioitu taso on 8,8 milj. euroa, josta täydentävän rahoituksen osuudeksi on arvioitu 2,8 milj. euroa.

Tiedekuntien strategista rekrytointia tuetaan ensi vuonna perusrahoituksella 1,0 milj. eurolla. Lisäksi strategisiin rekrytointeihin kohdennetaan yliopiston lahjoitusvaroja. Pidemmän aikavälin strateginen henkilöstösuunnittelu mahdollistaa rehtori Jukka Mönkkösen mukaan yliopiston ennakoivan ja aktiivisen rekrytoinnin.

Hallitus hyväksyi myös vuoden 2019 strategian toteutusohjelman, jossa linjataan keskeisimmät strategiset kehittämistoimenpiteet ensi vuodelle.

 

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 0294 45 8001