Back

Paavo Nurmen säätiön apurahat, hakuaika päättyy 30.9.

Paavo Nurmen säätiö myöntää apurahoja sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta varten Suomessa. Vuodeksi 2017 apurahoja voidaan myöntää näitä tarkoituksia koskeviin hankkeisiin seuraavin edellytyksin:

  1. Säätiö voi harkintansa mukaan myöntää 2-vuotisen suurapurahan (50 000 euroa/vuosi) erityisen ansiokkaalle säätiön tarkoitusperiä tukevalle hankkeelle
  2. Varttuneemmille (LT/dosentti) kliinikkotutkijoille voidaan myöntää apurahoja (4000-4500 €/kk), jotka mahdollistavat kokopäivätoimisen keskittymisen tutkimustehtäviin (virkavapaana omasta ansiotyöstä) 2 – 6 kk ajaksi
  3. Nuoremmille, väitöskirjatyötä tekeville tutkijoille voidaan myöntää 11 000 – 22 000 euron suuruisia apurahoja, jotka mahdollistavat 6-12 kuukauden kokopäivätoimisen tutkimustyön. Apurahoja ei myönnetä palkallisessa tehtävässä toimiville.
  4. Lisäksi voidaan myöntää matka-apurahoja lääketieteelliseen kongresseihin. Matka-apurahan saamisen edellytyksenä on tieteellinen esitys (suullinen tai posteri) kongressissa.

Apurahoja haetaan sähköisesti osoitteesta www.paavonurmensaatio.fi/apurahat.htm 1.-30.9.2017. Siellä on myös lisätiedot. Lisätietoja antaa Säätiön asiamies Petri Manninen petri.manninen@paavonurmensaatio.fi