Back

OLVI-säätiön apurahat Itä-Suomen yliopistoon

OLVI-säätiön hallitus myönsi säätiön keväthaussa apurahaa väitöskirjatyöhön seuraaville Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille:

Peruskouluikäisenä lastensuojelulain nojalla sijoitettujen myönteiset kokemukset koulutuspolusta.
Sutinen Una 15 000 euroa

Systeemisen tulehduksen merkitystä otsa-ohimolohkorappeumissa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattaminen
Katisko Kasper 4 000 euroa

Systeemiälykkäästi toimiva kasvattajatiimi lasten osallisuuden mahdollistajana päiväkotiryhmässä
Makkonen Riikka 10 000 euroa

Kasvisten, marjojen ja hedelmien syömään oppiminen lapsiperheissä – kodin ja varhaiskasvatuksen ruokakasvatus eriarvoisuuden vähentäjinä
Kähkönen Kaisa 10 000 euroa

Kotoperäisten mikrolevä- ja bakteerikantojen tutkinta paikallisesta jätevedestä ja synergisen biojalostuksenprosessin suunnittelu hiilidioksidi- ja energianeutraalin biopolttoaineen tuotantoon teollisuusjätteistä.
Wicker Rebecca 14 000 euroa

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus aikuisten maahanmuuttajien uraohjauksessa: miten ohjaajat käyttävät valtaa ohjaustilanteissa
Kekki Miika 10 000 euroa

Sosiaalityöntekijöiden ammatillinen toimijuus perheväkivaltaan kohdistuvissa interventioissa
Piippo Sisko 15 000 euroa

Lasten mielenterveyden edistäminen Pohjois-Savossa – Sosioekologinen näkökulma
Savolainen Outi 14 000 euroa

Affordable nanoporous silicon anodes for lithium ion batteries from barley husk ash
Kalidas Nathiya 10 000 euroa

Muu tieteelle kohdistuva apuraha ohjautuu Itä-Suomen yliopistoon professuurien rahoituksen kautta. Vuosittain säätiö rahoittaa tiedettä ja tutkimusta näin ollen yhteensä noin 1 000 000 eurolla.