Back

Helka Riionheimo suomen kielen professoriksi

FT, dosentti Helka Riionheimo on nimitetty Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professoriksi 1.1.2018 alkaen. Helka Riionheimo on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa vuonna 1993 ja filosofian tohtorin tutkinnon samassa yliopistossa vuonna 2007. Hän on Itä-Suomen yliopiston dosentti.

Riionheimo on aikaisemmin työskennellyt Itä-Suomen yliopistossa yliopistonlehtorina, yliopistotutkijana ja tutkijatohtorina sekä Joensuun yliopistossa lehtorina, yliassistenttina, koordinaattorina, tohtoriopiskelijana ja assistenttina. Hänen tutkimushankkeitaan ovat Suomen Akatemian tutkijatohtorin hanke 2010–2012 (Kompleksisuus kontaktissa - morfofonologian säilyminen itämerensuomalaisissa kielikontakteissa), Koneen Säätiön rahoittama CROSSLING-hanke (Kielikontaktit tieteenalojen risteyksessä) 2012–2014 sekä Koneen Säätiön rahoittama hanke Kiännä! (Kääntäminen, elvytys ja uhanalainen karjalan kieli) 2015–2018.

Riionheimo on tutkinut erityisesti Viron inkerinsuomalaisten kontaktia viron kielen kanssa ja on perehtynyt myös muihin itämerensuomalaisiin kieliin ja niiden välisiin kielikontakteihin. CROSSLING-hankkeessa hän teki uraauurtavaa, tutkimussuuntausten rajat ylittävää kielikontaktien tutkimusta yhteistyössä muiden alojen tutkijoiden kanssa. Viime aikoina hänen tutkimuksensa on suuntautunut uhanalaiseen karjalan kieleen ja sen elvyttämiseen kääntämisen ja kääntäjänkoulutuksen avulla.

Painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12674?encoding=UTF-8

Lisätietoja:
Helka Riionheimo, helka.riionheimo(at)uef.fi, p. 050 442 3418