Yritysvaikutukset mukaan kuntien päätöksentekoon

Osa Itä-Suomen alueen kunnista käyttää yritysvaikutusarviointeja päätöksenteossa, ilmenee Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen selvityksestä. Sen mukaan noin kolmannes selvityksessä mukana olleista Itä-Suomen alueen kunnista on ottamassa tai on jo ottanut käyttöön systemaattisen yritysvaikutusarvioinnin.

Haastatellut kuntien viranhaltijat suhtautuvat myönteisesti yritysvaikutusten arviointiin. He kuitenkin korostavat, että kunnan tulisi arvioida päätöksessään kunnan ja kuntalaisten saamaa kokonaishyötyä. Lisäksi viranhaltijoiden mielestä liian jäykkää arviointimenettelyä tulisi välttää, sillä tämä lisäisi byrokratiaa.

Selvityshankkeen johtajan, professori Matti Turtiaisen mukaan kuntien tulisi keskittyä kokonaistaloudellisiin arviointeihin erityisesti merkittävissä uudenlaisissa hankkeissa ja sisällyttää yritysvaikutusarvioinnit osaksi niitä. Turtiainen muistuttaa myös jälkiarviointien tarpeellisuudesta.
– Niiden avulla voidaan tarkastella ennakkoarvioinnin onnistumista sekä päätösten tavoitteiden täyttymistä. Tällöin voidaan havaita ennakkoarvioinnissa tehdyt virheet, ja korjata ne tulevaisuudessa valmisteltaessa uusia päätöksiä.

Julkisuudessa on keskusteltu siitä, että kuntien tekemien päätösten seuraukset yrityksille tulisi ottaa ennakolta huomioon, ja huomioida ne osana päätöksentekoprosessia. Monet kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti alueellisten yritysten toimintaedellytyksiin. Käytännössä esimerkiksi koulutus-, hankinta-, asunto- tai kaavoituspoliittisilla päätöksillä onkin yhteys yritysten toimintamahdollisuuksiin.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa selvityksessä kartoitettiin yritysvaikutusarvioinnin perusteita sekä kuntien viranhaltijoiden asenteita ja näkemyksiä yritysvaikutusarviointikäytäntöihin. Hanke sai ESR-rahoituksen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta.

Itä-Suomen yliopisto järjestää tulosten esitys- ja keskustelutilaisuuden yritysvaikutusten arvioinneista perjantaina 6.6.2014 kello 10–12  (Auditorio AU111, Itä-Suomen yliopisto, Aurora-rakennus, Yliopistonkatu 2. Joensuu). Kaikki halukkaat kuulijat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Lisätietoja: Hankkeen johtaja, professori Matti Turtiainen, matti.turtiainen(at)uef.fi, puh. 050 527 7015

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin