Yrityshautomo antaa liikeidealle siivet

Oletko käynnistämässä yritystä tai onko sinulla liikeidea, jonka kehityskelpoisuutta vielä mietit? Ota yhteyttä yrityshautomoon, niin saat ideastasi asiantuntijan arvion ja apua yrittämisen alkumetreille.

Yrityshautomopalveluja voivat käyttää kaikki liiketoimintaa suunnittelevat henkilöt tai tiimit, joiden liikeidea perustuu teknologiaan tai vaativaan osaamiseen. Palveluihin kuuluu sekä esihautomo yrittämistä harkitseville että yrityshautomo toimintaansa käynnistäville yrityksille.

Risto Koivisto ja Raija Tengvall sparraavat aloittelevia yrittäjiä Kuopion yrityshautomossa.

– Kuka tahansa voi tulla keskustelemaan, olisiko ideasta yritykseksi. Mitä varhaisemmassa vaiheessa, sen parempi, yrityskehitysasiantuntija Raija Tengvall sanoo.

– Jos idean päälle jää istumaan vuosiksi, joku toinen voi ehtiä ensin, lisää Risto Koivisto. Hän toimii Tengvallin tavoin yrityskehitysasiantuntijana Kuopio Innovationin yrityshautomossa.

Mikä ratkaisee, onko ideasta yritykseksi? – Sen on tarjottava kustannustehokkaasti jokin ratkaisu, josta asiakkaat haluavat maksaa. Myös kilpailutilanne ratkaisee ja se, voidaanko tuote tai palvelu suojata, listaa kehityspäällikkö Kari Pulkkinen. Pulkkinen vastaa kollegoidensa Timo Ruohion ja Ilpo Pohjolan kanssa Joensuun Tiedepuiston yrityshautomosta.

Asiantuntijoiden tuella voi jalostaa yritysideaa, laatia liiketoimintasuunnitelmaa ja selvittää, missä asioissa tarvitsee kokeneempien neuvoja. Yrityshautomoiden kautta yritystoimintaa aloitteleville järjestyy kontakteja muihinkin Kuopio Innovationin tai Joensuun Tiedepuiston asiantuntijoihin ja ulkopuolisiin osaajiin.

– Esimerkiksi yliopistolähtöisillä yrityksillä on tyypillisesti vahva substanssiosaaminen, mutta tuki on usein tarpeen liiketoimintamahdollisuuksien selvittämisessä. Löytyykö asiakkaita, millaisia yhteistyökumppaneita tarvitaan? Myös mahdollista rahoitusta mietitään, Koivisto kertoo.

Pulkkinen toteaa, että asiakastyö on monelle haaste. – Menestymisen mahdollisuudet ovat parhaat niillä, jotka osaavat tehdä määrätietoista, järjestelmällistä ja aktiivista asiakastyötä.

Esihautomon jälkeen moni jatkaa varsinaisessa yrityshautomossa, jossa järjestetään koulutusta ja säännöllisiä asiantuntijatapaamisia liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Yhteistyö voi kestää vuodesta useampaankin vuoteen. – Tavoitteena on saada yritys toimimaan niin, että hautomovaiheessa tulisi jo rahaakin, Koivisto sanoo.

Pulkkisen mukaan hyvien tuotteiden kaupallistamiseen saa kohtuullisen hyvin myös rahoitusta. – Yhteiskunta tukee aloittelevia yrityksiä esimerkiksi Tekesin, ELY-keskusten ja Finnveran kautta. Bisnesenkeleitäkin löytyy. Yrittäjiltä odotetaan kuitenkin myös omaa riskinottoa.

Yliopistolta yrittäjäksi?

Kuopion ja Joensuun yrityshautomoissa on tällä hetkellä mukana kymmeniä yrityksiä: muun muassa IT-alan ja pelialan yrityksiä, erilaisten asiantuntijapalvelujen tarjoajia sekä laite- ja komponenttivalmistajia.

Toimiala- tai ikärajoituksia hautomossa ei ole. – Keskeistä on osaamisintensiivisyys, idean kasvupotentiaali ja yrittäjän tahtotila, Tengvall sanoo.

Vaikka yliopistolla syntyykin osaamista ja innovaatioita, hautomoyrityksistä vain pieni osa on yliopistolta. Enemmän toivottaisiin. – Tutkijat voivat löytää tutkimusalaltaan hyviä lähtökohtia yrittämiselle. He ovat erittäin tervetulleita keskustelemaan, Pulkkinen sanoo.

Koiviston mukaan tutkijoilla on jo enemmän kiinnostusta yrittäjyyteen kuin ennen.

– Hautomoyrityksissä on myös tiimejä, joissa osa irrottautuu yliopistolta yritykseen ja osa pitää työnsä yliopistolla, vaikka on yrityksessä mukana. Tutkijalle ei ole pahitteeksi tutustua yrityselämään.

Myös opiskelijat päätyvät yleensä yrittämään porukalla. – Tiiminä on helpompi lähteä kasvuun. Yksin ei voi osata kaikkea, Tengvall toteaa.

Asiakkaat ykkösasiana

Joensuulaisella ohjelmistoyrityksellä Collapick Company Oy:llä on ollut nostetta jo toiminnan ensi metreiltä alkaen. Yrityksen perustajat, nykyinen toimitusjohtaja Niko Lappalainen ja teknologiajohtaja Petteri Torssonen, pääsivät liikeideallaan Uutisraivaaja-kilpailussa jatkokehitykseen ja saivat sparrausta myös Startup-saunasta. – Joensuun Tiedepuiston yrityshautomo antoi kuitenkin eniten hyötyä yrittämiseen ja liiketoimintaan, Lappalainen sanoo.

Collapickin väki eli Niko Lappalainen (vas.), Petteri Torssonen, Henna Paakinaho, Janne Tarén, Panu Karkiainen ja Mikko Sairo.

Kaksikko otti yhteyttä yrityshautomoon vuoden 2012 alussa, kun yritys oli jo perustettu. – Totesimme, että oli aika aloittaa järjestelmällisempi toiminta, niin että voimme myös kehittää tuotteita edelleen.

– Luottamuksellinen mentorointi ja hyödylliset kontaktit sekä asiakkaisiin että muihin alan yrityksiin ovat olleet yrityshautomon parasta antia. Tiedepuistolta on saatu niin liiketoimintanäkemystä kuin lainopillisia neuvojakin.

– Yrittäjähenkeä meillä oli jo ennestään ja yrittäminen itsessään kasvattaa, mutta hautomo antoi ammatillisemman näkemyksen siitä, miten liiketoimintaa on järkevää tehdä, sanoo ohjelmistoliiketoimintaa pääaineenaan Oulun yliopistossa opiskellut Lappalainen.

Lappalaisen mukaan tavoitteena oli saada yrityksestä palkka heti toiminnan käynnistymisestä lähtien. – Meillä olikin useita asiakkaita jo firman perustamisvaiheessa. Vuorovaikutuksessa heidän kanssaan opiskelusta saatu teoria muuttui käytännöksi. Saimme tietää, millaisia ongelmia, haasteita ja päänsärkyjä asiakkailla oikeasti on teknologian suhteen.

Suomen sadan parhaan startup-yrityksen joukkoon rankattu Collapick tuottaa verkkopalveluja, mobiilisovelluksia ja ohjelmistoja monenlaisille asiakkaille ympäri Suomea ja työllistää nyt kuusi henkeä. Lappalaisen mukaan yrityksen vahvuus on tuntuman säilyttäminen asiakkaiden tarpeisiin ja jatkuva oppiminen myös työkavereilta.

– Joensuussa on tekemisen meininkiä eikä alalla ole veristä kilpailua, vaan käteviä teknologioita vinkataan toisillekin.

Yhdellä tuotteella maailmalle

Kuopiossa yrityshautomon avulla siivilleen nousseisiin yrityksiin kuuluu lääkintälaitevalmistaja Bone Index Finland Oy, joka myy maailman ensimmäistä taskukokoista laitetta osteoporoosin seulontaan ja diagnostiikkaan. Silloisen Kuopion yliopiston sovelletun fysiikan laitoksen tutkimustyöhön perustuva liikeidea päätyi hautomoon vuonna 2007 Venture Cup-liiketoimintasuunnitelmakilpailun kautta. Toimitusjohtaja Ossi Riekkinen kertoo, että kolmen kuukauden intensiivijaksolla esihautomossa oli suuri merkitys liiketoiminnan käynnistämiselle.

– Olin tuon ajan poissa yliopistolta ja pystyin sataprosenttisesti keskittymään liiketoimintasuunnitelman kehittämiseen. Intensiivihautomon aikaan luotiin myös ensimmäiset kontaktit rahoitusinstansseihin.

– Sen jälkeen tärkeitä ovat olleet yrityshautomon järjestämät, yritystoimintaan liittyvät koulutukset, kuten Osaava toimitusjohtaja-  ja myynti- ja markkinointikoulutukset. Käytännönläheisten koulutusten avulla on voinut kasvattaa omaa osaamistaan.

Riekkinen toteaa, että yliopistomaailmassa aika harva tuntee pk-yrittämisen arkea. Uusia asioita tulee edelleenkin vastaan.

– Kesällä yhtiö täyttää kolme vuotta. Fokus on tiukasti pysynyt samana kuin alussa, mutta ei näitä polkuja voi ennustaa. Systemaattisesti pitää suunnitella asioita ja periksiantamattomasti työskennellä, mutta monesti onnella tai vahingoilla voi olla suurikin rooli menestyksessä. Jos ei rappaa niin ei roisku, muttei myöskään tapahdu mitään, Riekkinen summaa kokemuksiaan.

Riekkisen mukaan vahvuutena on maailman paras tuote erittäin kapealla sektorilla. Bindex-laite on saanut Euroopan laajuisen myyntiluvan ja se on patentoitu myös USA:ssa sekä Japanissa.

Teksti: Ulla Kaltiala

Kuvat: Raija Törrönen ja Collapick Company Oy

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin